1. സാങ്കേതികത ഉയർത്തി എയിംസ് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു; ഫർഹീനുവേണ്ടി ‘യുദ്ധം’ ജയിച്ച് കണ്ണന്താനം  മലയാള മനോരമ
  2. സീറ്റ് കൊടുക്കാതെ എയിംസ്; വിടാതെ പോരാടി കണ്ണന്താനം; ഒപ്പം വിമാനടിക്കറ്റും  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
കൊച്ചി∙ മൂന്നു ദിവസം നീണ്ട ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം. കൈവിട്ടു പോയെന്നുകരുതിയ എയിംസ് മെഡിക്കൽ സീറ്റ്.Alphons Kannanthanam. AIIMS. All India Institute of Medical Sciences. Harsh Vardhan. Farheen. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineകൊച്ചി∙ മൂന്നു ദിവസം നീണ്ട ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം. കൈവിട്ടു പോയെന്നുകരുതിയ എയിംസ് മെഡിക്കൽ സീറ്റ്.Alphons Kannanthanam. AIIMS. All India Institute of Medical Sciences. Harsh Vardhan. Farheen. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

സാങ്കേതിക വാദം ഉയർത്തി എയിംസ് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു; ഫർഹീനുവേണ്ടി ‘യുദ്ധം’ ജയിച്ച് കണ്ണന്താനം | Manorama Online

മൂന്നു ദിവസം നീണ്ട ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം. കൈവിട്ടു പോയെന്നുകരുതിയ എയിംസ് മെഡിക്കൽ സീറ്റ്.Alphons Kannanthanam. BJP. AIIMS.Kerala News. News from Kerala. Manorama Newsമൂന്നു ദിവസം നീണ്ട ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം. കൈവിട്ടു പോയെന്നുകരുതിയ എയിംസ് മെഡിക്കൽ സീറ്റ്.Alphons Kannanthanam. BJP. AIIMS.Kerala News. News from Kerala. Manorama News

സീറ്റ് കൊടുക്കാതെ എയിംസ്; വിടാതെ പോരാടി കണ്ണന്താനം; ഒപ്പം വിമാനടിക്കറ്റും | Alphons Kannanthanam | BJP | AIIMS | Kerala News | News from Kerala | Manorama News