1. ഡോ. ജോസഫ് മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത കാലം ചെയ്തു  മലയാള മനോരമ
  2. ചരിത്രസാക്ഷിയായ മെത്രാപ്പൊലീത്ത; പൈതൃക വഴിയിലെ എട്ടാമൻ  മലയാള മനോരമ
  3. ചരിത്രത്തോടൊപ്പം ഓർമകളെയും ചേർത്തുപിടിച്ച മെത്രാപ്പൊലീത്ത  മലയാള മനോരമ
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
തിരുവല്ല ∙ മാർത്തോമ്മാ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനും ആഗോള സഭാ ഐക്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭാരതത്തിന്റെ ശബ്ദവുമായിരുന്ന ഡോ. ജോസഫ് മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത (89).Manorama News. manorama online. Dr.Joseph Marthoma metropolitan. Marthoma Church.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതിരുവല്ല ∙ മാർത്തോമ്മാ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനും ആഗോള സഭാ ഐക്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭാരതത്തിന്റെ ശബ്ദവുമായിരുന്ന ഡോ. ജോസഫ് മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത (89).Manorama News. manorama online. Dr.Joseph Marthoma metropolitan. Marthoma Church.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

ഡോ. ജോസഫ് മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത കാലം ചെയ്തു | Dr.Joseph Marthoma metropolitan | Manorama News