1. 'ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ അധികാരത്തില്‍ വരാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി രാജ്യത്തിന് നല്‍കിയ സംഭാവനയെന്ത്'  മാതൃഭൂമി
  2. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കൊണ്ട് നൽകിയത്; കുറിപ്പുമായി എം.ബി.രാജേഷ്  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Contributions Of communist party of India , MB Rajesh FB Post, 'ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ അധികാരത്തില്‍ വരാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി രാജ്യത്തിന് നല്‍കിയ സംഭാവനയെന്ത്', Social Media | Social | Mathrubhumiകോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഡൊമിനിയന്‍ പദവി മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ..

'ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ അധികാരത്തില്‍ വരാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി രാജ്യത്തിന് നല്‍കിയ സംഭാവനയെന്ത്' | Contributions Of communist party of India| MB Rajesh FB Post

ഇന്ത്യയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി താഷ്ക്കെന്റിൽ വെച്ച് രൂപീകൃതമായി ഇന്ന് നൂറു വർഷം തികയുന്ന വേളയിൽ ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറിപ്പ്.Communist Party. MB Rajesh.Kerala News. News from Kerala. Manorama Newsഇന്ത്യയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി താഷ്ക്കെന്റിൽ വെച്ച് രൂപീകൃതമായി ഇന്ന് നൂറു വർഷം തികയുന്ന വേളയിൽ ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറിപ്പ്.Communist Party. MB Rajesh.Kerala News. News from Kerala. Manorama News

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കൊണ്ട് നൽകിയത്; കുറിപ്പുമായി എം.ബി.രാജേഷ് | Communist Party | MB Rajesh | Kerala News | News from Kerala | Manorama News