1. വി കെ ജയരാജ്‌ പോറ്റി ശബരിമല മേൽശാന്തി, എം എൻ രജികുമാർ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി  Deshabhimani
  2. വി.കെ.ജയരാജ് പോറ്റി ശബരിമല മേൽശാന്തി, എം.എൻ.രജികുമാർ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി  മലയാള മനോരമ
  3. വി.കെ. ജയരാജ് പോറ്റി ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി; മാളികപ്പുറത്ത് എം.എന്‍. രജികുമാര്‍ നമ്പൂതിരി  മാതൃഭൂമി
  4. വി.കെ. ജയരാജ് പോറ്റിയെ ശബരിമല മേല്‍ശാന്തിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  5. വി കെ ജയരാജ് പോറ്റി ശബരിമല മേൽശാന്തി; രജികുമാർ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി  Janam TV
  6. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
വി കെ ജയരാജ്‌ പോറ്റിയെ ശബരിമല മേൽശാന്തിയായും , എം എൻ രജികുമാറിനെ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്രനട ഇന്ന്‌ രാവിലെ തുറന്നപ്പോളാണ്‌ മേൽശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ്‌ നടന്നത്‌. | Kerala | Deshabhimani | Saturday Oct 17, 2020വി കെ ജയരാജ്‌ പോറ്റിയെ ശബരിമല മേൽശാന്തിയായും , എം എൻ രജികുമാറിനെ ...

വി കെ ജയരാജ്‌ പോറ്റി ശബരിമല മേൽശാന്തി, എം എൻ രജികുമാർ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി | Kerala | Deshabhimani | Saturday Oct 17, 2020

പത്തനംതിട്ട∙ ശബരിമല മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ് രാവിലെ 8ന് നടന്നു. വി.കെ.ജയരാജ് പോറ്റിയെ ശബരിമല മേൽശാന്തിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. തൃശൂർ പൊയ്യ പൂപ്പത്തി.Sabarimala. Malikappuram Melsanthi. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineപത്തനംതിട്ട∙ ശബരിമല മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ് രാവിലെ 8ന് നടന്നു. വി.കെ.ജയരാജ് പോറ്റിയെ ശബരിമല മേൽശാന്തിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. തൃശൂർ പൊയ്യ പൂപ്പത്തി.Sabarimala. Malikappuram Melsanthi. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ് | Sabarimala | Malikappuram Melsanthi | Manorama Online

VK Jayaraj Potty is new Sabarimala melsanthi, വി.കെ. ജയരാജ് പോറ്റി ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി; മാളികപ്പുറത്ത് എം.എന്‍. രജികുമാര്‍ നമ്പൂതിരി, Latest Malayalam news from Kerala, breaking news, one-line news, videos, photos, on the spot reporting - Mathrubhumi, Kerala Breaking News | Malayalam Latest News | Kerala Politics | Kerala News | Breaking News | Mathrubhumi, Kerala Breaking News | Malayalam Latest News | Kerala Politics | Kerala News | Breaking News | Mathrubhumiശബരിമല: കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ വാരിക്കാട്ട് മഠത്തില്‍ വി.കെ. ജയരാജ് പോറ്റി ശബരിമലയിലും ..

വി.കെ. ജയരാജ് പോറ്റി ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി; മാളികപ്പുറത്ത് എം.എന്‍. രജികുമാര്‍ നമ്പൂതിരി | Sabarimala melsanthi

ശബരിമല മേല്‍ശാന്തിയായി വി.കെ ജയരാജ് പോറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. തൃശൂര്‍ പൊയ്യ പൂപ്പത്തി വാരിക്കാട്ട് മഠം കുടുംബാംഗമാണ്. അവസരം ലഭിച്ചത് മഹാഭാഗ്യമെന്ന്.Sabarimala. Priest.Breaking News. Manorama Newsശബരിമല മേല്‍ശാന്തിയായി വി.കെ ജയരാജ് പോറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. തൃശൂര്‍ പൊയ്യ പൂപ്പത്തി വാരിക്കാട്ട് മഠം കുടുംബാംഗമാണ്. അവസരം ലഭിച്ചത് മഹാഭാഗ്യമെന്ന്.Sabarimala. Priest.Breaking News. Manorama News

വി.കെ. ജയരാജ് പോറ്റിയെ ശബരിമല മേല്‍ശാന്തിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു | Sabarimala | Priest | Breaking News | Manorama News

സന്നിധാനം : അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. വികെ ജയരാജ് പോറ്റിയാണ് ശബരിമല മേൽശാന്തി. എംഎൻ രജികുമാർ മാളികപ്പുറംസന്നിധാനം : അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. വികെ ജയരാജ് പോറ്റിയാണ് ശബരിമല മേൽശാന്തി. എംഎൻ രജികുമാർ മാളികപ്പുറം

വി കെ ജയരാജ് പോറ്റി ശബരിമല മേൽശാന്തി; രജികുമാർ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി