1. കോവിഡ്പരിശോധന കുറഞ്ഞു, കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ സർക്കാർ  മാതൃഭൂമി
  2. നിബന്ധനകൾ കൂടി, പരിശോധന കുറഞ്ഞു  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
covid test kerala, കോവിഡ്പരിശോധന കുറഞ്ഞു, കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ സർക്കാർ, Kerala News | Mathrubhumi Print Edition, Kerala News | Mathrubhumi Print Editionതിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ..

കോവിഡ്പരിശോധന കുറഞ്ഞു, കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ സർക്കാർ | covid test-kerala

സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നതു പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ നിബന്ധനകൾ. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ലാബ് മാനേജ്മെന്റ്.swapna suresh gold. swapna suresh gold smuggling. swapna gold smuggling. gold smuggling. swapna suresh it secretary. swapna suresh facebook. swapna suresh. gold smuggling trivandrum. gold smuggling trivandrum airport. diplomatic baggage gold smuggling. thiruvananthapuram airport gold smuggling. CM Pinarayi Vijayan Office. CM office. IT Secretary. M Sivasankar സ്വപ്ന സുരേഷ്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസ്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് സ്വർണക്കടത്ത്. സ്വപ്ന സുരേഷ് ഐടി സെക്രട്ടറി. Kerala gold smuggling. cm office. swapna suresh. kerala gold smuggling case. thiruvananthapuram international airport. kerala. gold seized at thiruvananthapuram airport. air cargo. pinarayi vijayan. India News in Hindi. Latest India News Updates. swapna suresh video. sarith kumar. swapna sarith. swapna suresh uae. m sivasankar. sivasankar swapna. സ്വപ്ന സ്വര്‍ണക്കടത്ത്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്വർണക്കടത്ത് കേസ്. Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online. Kerala News. Malayalam News. Manorama Online. Crime Kerala. Manorama News. crime. crime news. manorama online.Kerala News. Malayalam News. Manorama Onlineസംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നതു പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ നിബന്ധനകൾ. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ലാബ് മാനേജ്മെന്റ്.swapna suresh gold. swapna suresh gold smuggling. swapna gold smuggling. gold smuggling. swapna suresh it secretary. swapna suresh facebook. swapna suresh. gold smuggling trivandrum. gold smuggling trivandrum airport. diplomatic baggage gold smuggling. thiruvananthapuram airport gold smuggling. CM Pinarayi Vijayan Office. CM office. IT Secretary. M Sivasankar സ്വപ്ന സുരേഷ്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസ്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് സ്വർണക്കടത്ത്. സ്വപ്ന സുരേഷ് ഐടി സെക്രട്ടറി. Kerala gold smuggling. cm office. swapna suresh. kerala gold smuggling case. thiruvananthapuram international airport. kerala. gold seized at thiruvananthapuram airport. air cargo. pinarayi vijayan. India News in Hindi. Latest India News Updates. swapna suresh video. sarith kumar. swapna sarith. swapna suresh uae. m sivasankar. sivasankar swapna. സ്വപ്ന സ്വര്‍ണക്കടത്ത്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്വർണക്കടത്ത് കേസ്. Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online. Kerala News. Malayalam News. Manorama Online. Crime Kerala. Manorama News. crime. crime news. manorama online.Kerala News. Malayalam News. Manorama Online

നിബന്ധനകൾ കൂടി, പരിശോധന കുറഞ്ഞു | Covid Kerala | Manorama Online