1. കാറിനുള്ളിൽവച്ച് നെഞ്ചുവേദന; ശിവശങ്കറിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഭാര്യ ഡോക്ടറായ ആശുപത്രിയിൽ  മലയാള മനോരമ
  2. ശിവശങ്കർ ഭാര്യ ഡോക്ടറായ ആശുപത്രിയിൽ; കസ്റ്റംസിന്റെ കാറിനുള്ളിൽ നെഞ്ചുവേദന  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടറായ ഭാര്യ ജോലിചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിൽ..Latest news. malayalam news. manorama online. manorama news. M Sivasankar. CM Pinrayi Vijayan. Customs. Gold smuggling case.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടറായ ഭാര്യ ജോലിചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിൽ..Latest news. malayalam news. manorama online. manorama news. M Sivasankar. CM Pinrayi Vijayan. Customs. Gold smuggling case.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

ശിവശങ്കർ ഭാര്യ ഡോക്ടറായ ആശുപത്രിയിൽ; കസ്റ്റംസിന്റെ കാറിനുള്ളിൽ നെഞ്ചുവേദന | M Sivasankar | Customs | Manorama News

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിന്റെ ഡോക്ടറായ ഭാര്യ ജോലിചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ.M Sivasankar. Hospital.Kerala News. News from Kerala. Manorama Newsമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിന്റെ ഡോക്ടറായ ഭാര്യ ജോലിചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ.M Sivasankar. Hospital.Kerala News. News from Kerala. Manorama News

ശിവശങ്കർ ഭാര്യ ഡോക്ടറായ ആശുപത്രിയിൽ; കസ്റ്റംസിന്റെ കാറിനുള്ളിൽ നെഞ്ചുവേദന | M Sivasankar | Hospital | Kerala News | News from Kerala | Manorama News