1. താലിബാന്‍ ഭരണത്തിന് ഇനി അഫ്ഗാനില്‍ സ്ഥാനമില്ല; ശക്തമായ നിലപാടുമായി അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള  Janam TV
  2. താലിബാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര മര്യാദകള്‍ പാലിക്കണം; സമാധാനക്കരാറുകള്‍ പാലിക്കാത്തതില്‍ അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്  Janam TV
  3. അഫ്ഗാനിലെ നയത്തില്‍ തിരുത്തലുമായി അമേരിക്ക; താലിബാനെതിരെ ആക്രമണം  Janam TV
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന താലിബാന്‍ നേതാക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള. ഇനിയൊതു താലിബാന്‍ ഭരണംകാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന താലിബാന്‍ നേതാക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള. ഇനിയൊതു താലിബാന്‍ ഭരണം

താലിബാന്‍ ഭരണത്തിന് ഇനി അഫ്ഗാനില്‍ സ്ഥാനമില്ല; ശക്തമായ നിലപാടുമായി അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള

കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങളോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന താലിബാനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി അമേരിക്ക. താലിബാന്‍-അഫ്ഗാന്‍ സമാധാനശ്രമങ്ങള്‍ക്ക്കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങളോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന താലിബാനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി അമേരിക്ക. താലിബാന്‍-അഫ്ഗാന്‍ സമാധാനശ്രമങ്ങള്‍ക്ക്

താലിബാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര മര്യാദകള്‍ പാലിക്കണം; സമാധാനക്കരാറുകള്‍ പാലിക്കാത്തതില്‍ അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

കാബൂള്‍: സമാധാന ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് തുരങ്കം വെയ്ക്കുന്ന താലിബാന്‍ ഭീകരര്‍ക്ക് കനത്ത മറുപടി നല്‍കി അമേരിക്കന്‍ സേന. അഫ്ഗാനിലെ ഖാണ്ഡഹാറിന് പുറത്തെ താലിബാന്‍ ഭീകരകാബൂള്‍: സമാധാന ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് തുരങ്കം വെയ്ക്കുന്ന താലിബാന്‍ ഭീകരര്‍ക്ക് കനത്ത മറുപടി നല്‍കി അമേരിക്കന്‍ സേന. അഫ്ഗാനിലെ ഖാണ്ഡഹാറിന് പുറത്തെ താലിബാന്‍ ഭീകര

അഫ്ഗാനിലെ നയത്തില്‍ തിരുത്തലുമായി അമേരിക്ക; താലിബാനെതിരെ ആക്രമണം