1. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊവിഡിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ലഭ്യമായേക്കും; അവകാശവാദം ആവർത്തിച്ച് ട്രംപ്  Asianet News
  2. കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ പുറത്തിറക്കും; പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്  Oneindia Malayalam
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വാക്സിൻ ലഭ്യമാകും; അവകാശവാദം ആവർത്തിച്ച് ട്രംപ് covid vaccine will get within one month says trump in a question answer programmeചൊവ്വാഴ്ച ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വാക്സിൻ ലഭിക്കുെന്നും ചിലപ്പോൾ അത് എട്ടാഴ്ച ആകാമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. 

ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊവിഡിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ലഭ്യമായേക്കും; അവകാശവാദം ആവർത്തിച്ച് ട്രംപ് | covid vaccine will get within one month says trump

കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ പുറത്തിക്കും; പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് covid vaccine will be ready within a month; Donald Trump with new announcement കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ പുറത്തിക്കും; പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് covid vaccine will be ready within a month; Donald Trump with new announcement

covid vaccine will be ready within a month; Donald Trump with new announcement | കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ പുറത്തിറക്കും; പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് - Malayalam Oneindia