1. മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ജാക്കി ചാൻ, രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി; വീഡിയോ  മാതൃഭൂമി
  2. മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് ജാക്കി ചാൻ, രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്; വിഡിയോ  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Jackie Chan nearly drowns Vanguard movie shoot vanished underwater for 45 seconds accident , മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ജാക്കി ചാൻ, രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി; വീഡിയോ, News | Movies | Mathrubhumiചെെനീസ് ചിത്രം വാൻ​ഗാർഡിൻെറ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി ..

മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ജാക്കി ചാൻ, രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി; വീഡിയോ | Jackie Chan nearly drowns Vanguard movie shoot vanished underwater for 45 seconds accident

സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്കു രക്ഷപ്പെട്ട് ജാക്കി ചാൻ. വാൻഗാർഡ് എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽവച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്..Jackie Chan nearly drowns. Vanguard movie set accident. Jackie Chan Vanguard Accident.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineസിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്കു രക്ഷപ്പെട്ട് ജാക്കി ചാൻ. വാൻഗാർഡ് എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽവച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്..Jackie Chan nearly drowns. Vanguard movie set accident. Jackie Chan Vanguard Accident.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് ജാക്കി ചാൻ, രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്; വിഡിയോ | Jackie Chan Stunt Vanguard Movie