1. പഠനം പുനരാരംഭിക്കണം: കോവിഡിനോടുള്ള ആളുകളുടെ പേടി എവിടെ: ശ്രിത ശിവദാസ് അഭിമുഖം  മലയാള മനോരമ
  2. ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം ഒരു വര്‍ഷം തമാസിച്ചു, പിന്നെ വേര്‍പിരിഞ്ഞു! പുതിയ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് ശ്രിത ശിവദാസ്  Filmibeat Malayalam
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെത്തന്നെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ താരമാണ് ശ്രിത ശിവദാസ്. അവതാരകയായി തുടങ്ങി മലയാളത്തിലും ഇതര ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലും ഒരുപോലെ.Shritha Sivadas Interview. Shritha Sivadas husband. Shritha Sivadas video.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെത്തന്നെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ താരമാണ് ശ്രിത ശിവദാസ്. അവതാരകയായി തുടങ്ങി മലയാളത്തിലും ഇതര ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലും ഒരുപോലെ.Shritha Sivadas Interview. Shritha Sivadas husband. Shritha Sivadas video.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

പഠനം പുനരാരംഭിക്കണം: ആളുകളുടെ കോവിഡ് പേടി എവിടെ: ശ്രിത ശിവദാസ് അഭിമുഖം | Shritha Sivadas Interview

ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം ഒരു വര്‍ഷം ഒരുമിച്ച് തമാസിച്ചു, പിന്നെ വേര്‍പിരിഞ്ഞു! പുതിയ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നടി ശ്രിത ശിവദാസ്, Ordinary Movie Fame Shritha Sivadas About Her Marriage And Divorce ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം ഒരു വര്‍ഷം ഒരുമിച്ച് തമാസിച്ചു, പിന്നെ വേര്‍പിരിഞ്ഞു! പുതിയ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നടി ശ്രിത ശിവദാസ്, Ordinary Movie Fame Shritha Sivadas About Her Marriage And Divorce

Ordinary Movie Fame Shritha Sivadas About Her Marriage And Divorce - Malayalam Filmibeat