1. ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഫോസ്‌ഫൈന്‍; ജീവന്‍റെ സൂചനയെന്ന സംശയത്തില്‍ ഗവേഷകർ  മാതൃഭൂമി
  2. ഭൂമിക്ക് പുറത്തും ജീവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം?: നിർണായക കണ്ടെത്തലുമായി ഗവേഷകർ  Indian Express Malayalam
  3. ശുക്ര നിൽ ജീവ െൻറ സൂചനകൾ; പുതിയ കണ്ടെത്തലിൽ തരിച്ചുപോയി ശാസ് ത്രജ് ഞർ | Madhyamam  മാധ്യമം
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Atmosphere of Venus contains traces of phosphine, possible sign of life says experts, ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഫോസ്‌ഫൈന്‍; ജീവന്‍റെ സൂചനയെന്ന സംശയത്തില്‍ ഗവേഷകർ, International news and headlines from Gulf countries, NRI news focusing on Dubai, AbuDhabi, Qatar, America, UK, Australia - Mathrubhumi, Latest World News in Malayalam | World Breaking News | World Politics | Mathrubhumi, Latest World News in Malayalam | World Breaking News | World Politics | Mathrubhumiസൗരയൂഥത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹമായ ശുക്രനില്‍ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന സംശയത്തില്‍ ..

ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഫോസ്‌ഫൈന്‍; ജീവന്‍റെ സൂചനയെന്ന സംശയത്തില്‍ ഗവേഷകർ | Venus| Phosphine| Presence Of Life

Access Denied

വാഷിങ്​ടൺ: ശുക്ര​െൻറ മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഫോസ്​ഫിൻ എന്ന വാതകം കണ്ടെത്തിയതായി ശാസ്​ത്രജ്​ഞർ. ഇത്​ സൂക്ഷ്​മജീവികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക്​ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്​. ഭൂമിയിൽ ഫോസ്​ഫിൻ നിർമിക്കപ്പെടുന്നത്​ ഓക്​സിജൻ...വാഷിങ്​ടൺ: ശുക്ര​െൻറ മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഫോസ്​ഫിൻ എന്ന വാതകം കണ്ടെത്തിയതായി ശാസ്​ത്രജ്​ഞർ. ഇത്​ സൂക്ഷ്​മജീവികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക്​ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്​. ഭൂമിയിൽ ഫോസ്​ഫിൻ നിർമിക്കപ്പെടുന്നത്​...

ശുക്ര​നിൽ ജീവ​െൻറ സൂചനകൾ; പുതിയ കണ്ടെത്തലിൽ 'തരിച്ചുപോയി' ശാസ്​ത്രജ്​ഞർ | Madhyamam