1. ‘റിയ സുശാന്തിന് മരുന്ന് നല്‍കി; പാര്‍ട്ടിയും ധൂര്‍ത്തും’: ഗുരുതര ആരോപണം  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. സുശാന്ത് അവശനായിരുന്നപ്പോഴും റിയ പാർട്ടി നടത്തി: കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഉറക്കം: ആരോപണങ്ങളുമായി നടന്റെ മുൻ ബോഡിഗാർഡ്  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
സുശാന്ത് സിങിന്റെ മരണത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നില്‍ക്കുന്ന റിയ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നടന്റെ മുൻ ബോഡിഗാർഡ്. റിയ ചക്രബർത്തി നടന്റെ.Actor Sushant Singh Rajputസുശാന്ത് സിങിന്റെ മരണത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നില്‍ക്കുന്ന റിയ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നടന്റെ മുൻ ബോഡിഗാർഡ്. റിയ ചക്രബർത്തി നടന്റെ.Actor Sushant Singh Rajput

‘റിയ സുശാന്തിന് മരുന്ന് നല്‍കി; പാര്‍ട്ടിയും ധൂര്‍ത്തും’: ഗുരുതര ആരോപണം | Actor Sushant Singh Rajput

സുശാന്ത് സിങിന്റെ മരണത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നില്‍ക്കുന്ന റിയ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നടന്റെ മുൻ ബോഡിഗാർഡ്. റിയ ചക്രബർത്തി നടന്റെ.Sushanth Singh Rhea Chakraborthy. Sushanth Singh Bodyguard.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineസുശാന്ത് സിങിന്റെ മരണത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നില്‍ക്കുന്ന റിയ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നടന്റെ മുൻ ബോഡിഗാർഡ്. റിയ ചക്രബർത്തി നടന്റെ.Sushanth Singh Rhea Chakraborthy. Sushanth Singh Bodyguard.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

സുശാന്ത് അവശനായിരുന്നപ്പോഴും റിയ പാർട്ടി നടത്തി, വിചിത്രമായ മരുന്നുകൾ നൽകി: ആരോപണങ്ങളുമായി നടന്റെ മുൻ ബോഡിഗാർഡ് ​| Sushanth Singh Rhea Chakraborthy