1. സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരൻ തട്ടിയെടുത്തത് രണ്ട് കോടി  24 News
  2. വഞ്ചിയൂര്‍ സബ് ട്രഷറിയില്‍ രണ്ടു കോടിയുടെ വെട്ടിപ്പ്; ജീവനക്കാരനെതിരെ പരിശോധന  മലയാള മനോരമ
  3. വഞ്ചിയൂര്‍ സബ് ട്രഷറിയില്‍ വന്‍ തിരിമറി; കളക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് അടിച്ചുമാറ്റിയത് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ  മാതൃഭൂമി
  4. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ (01-08-2020)  24 News
  5. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
trivandrum തിരുവനന്തപുരത്തെ വഞ്ചിയൂർ സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരൻ രണ്ട് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണമാണ് തട്ടിയെടുത്തത്. മാസങ്ങൾക്ക് TRIVANDRUMtrivandrum തിരുവനന്തപുരത്തെ വഞ്ചിയൂർ സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരൻ രണ്ട് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണമാണ് തട്ടിയെടുത്തത്. മാസങ്ങൾക്ക് TRIVANDRUM

trivandrum സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരൻ തട്ടിയെടുത്തത് രണ്ട് കോടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വഞ്ചിയൂർ സബ് ട്രഷറിയിലെ സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 2 കോടിയോളം രൂപ വെട്ടിപ്പു നടത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ പരിശോധന.Two crore theft in Vanchiyoor Sub treasury. enquiry on.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതിരുവനന്തപുരം ∙ വഞ്ചിയൂർ സബ് ട്രഷറിയിലെ സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 2 കോടിയോളം രൂപ വെട്ടിപ്പു നടത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ പരിശോധന.Two crore theft in Vanchiyoor Sub treasury. enquiry on.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

വഞ്ചിയൂര്‍ സബ് ട്രഷറിയില്‍ രണ്ടു കോടിയുടെ വെട്ടിപ്പ്; ജീവനക്കാരനെതിരെ പരിശോധന | Treasury Theft | Manorama News

fraud in vanchiyoor sub treasury investigation begins , വഞ്ചിയൂര്‍ സബ് ട്രഷറിയില്‍ വന്‍ തിരിമറി; കളക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് അടിച്ചുമാറ്റിയത് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ, Crime News | Crime Beat | Mathrubhumiതിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂർ സബ് ട്രഷറിയിൽ വൻ തിരിമറി. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ..

വഞ്ചിയൂര്‍ സബ് ട്രഷറിയില്‍ വന്‍ തിരിമറി; കളക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് അടിച്ചുമാറ്റിയത് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ | Treasury| Fraud| Thiruvananthapuram

ജില്ലാ കലക്‌റ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ട്രഷറി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രണ്ട് കോടിയിലേറെ രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. Vanchiyoor Sub Treasury, Exclusive News, Kerala Treasuryജില്ലാ കലക്‌റ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ട്രഷറി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രണ്ട് കോടിയിലേറെ രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. Vanchiyoor Sub Treasury, Exclusive News, Kerala Treasury

Metro Vaartha -