1. പ്രകോപിപ്പിച്ചാല്‍ തിരിച്ചടി; ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ ടി-90 ടാങ്കുകള്‍ വിന്യസിച്ച് ഇന്ത്യ  മാതൃഭൂമി
  2. അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രകോപിപ്പിച്ചാല്‍ തിരിച്ചടി ; ടി -90 ഭീഷ്മ ടാങ്കുകള്‍ വിന്യസിച്ച് ഇന്ത്യ  Janam TV
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
India deploys T 90 tanks in Galwan Valley , പ്രകോപിപ്പിച്ചാല്‍ തിരിച്ചടി; ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ ടി-90 ടാങ്കുകള്‍ വിന്യസിച്ച് ഇന്ത്യ, Latest news in India, Top breaking headlines on politics, current affairs, news live from other states on business, technology - Mathrubhumi, Latest India News in Malayalam | Breaking News| India Politics | Mathrubhumi, Latest India News in Malayalam | Breaking News| India Politics | Mathrubhumiന്യൂഡല്‍ഹി: കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സമാധാനപരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ..

പ്രകോപിപ്പിച്ചാല്‍ തിരിച്ചടി; ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ ടി-90 ടാങ്കുകള്‍ വിന്യസിച്ച് ഇന്ത്യ | India deploys T-90 tanks in Galwan Valley a

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലഡാക്ക് അതിര്‍ത്തിയിലെ ചൈനീസ് പ്രകോപനം തുടരുമ്പോഴും ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ. ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ ആറ് ടി -90 ടാങ്കുകള്‍ന്യൂഡല്‍ഹി: ലഡാക്ക് അതിര്‍ത്തിയിലെ ചൈനീസ് പ്രകോപനം തുടരുമ്പോഴും ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ. ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ ആറ് ടി -90 ടാങ്കുകള്‍

അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രകോപിപ്പിച്ചാല്‍ തിരിച്ചടി ; ടി -90 ഭീഷ്മ ടാങ്കുകള്‍ വിന്യസിച്ച് ഇന്ത്യ