1. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് വിറ്റോ? അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ശ്രീലങ്ക  മാതൃഭൂമി
  2. 2011ലെ ലോകകപ്പ് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യക്കു വിറ്റതോ? ക്രിമിനല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ശ്രീലങ്ക  myKhel Malayalam
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
2011 World Cup final fixing allegations Sri Lanka orders criminal probe, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് വിറ്റോ? അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ശ്രീലങ്ക, Cricket | Sports | Mathrubhumiകൊളംബോ: 2011-ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ വിവാദത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ ..

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് വിറ്റോ? അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ശ്രീലങ്ക | 2011 World Cup final fixing allegations Sri Lanka orders criminal probe

2011ലെ ഇന്ത്യ- ശ്രീലങ്ക ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ ഒത്തുകളിയാണെന്ന മുന്‍ ലങ്കന്‍ കായിക മന്ത്രിയുടെ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീലങ്ക ക്രിമിനല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു2011ലെ ഇന്ത്യ- ശ്രീലങ്ക ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ ഒത്തുകളിയാണെന്ന മുന്‍ ലങ്കന്‍ കായിക മന്ത്രിയുടെ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീലങ്ക ക്രിമിനല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Srilanka orders criminal investigation in 2011 World cup final match fixing claims | 2011ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ ഒതത്തുകളിയാരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീലങ്ക ക്രിമിനല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു - Malayalam MyKhel