1. മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന നടനും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആക്ഷേപിച്ച നടനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു: സന്ദീപ് ജി. വാരിയർ  മലയാള മനോരമ
  2. മീന്‍ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന നടനും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആക്ഷേപിച്ച നടനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് സന്ദീപ് ജി വാര്യര്‍  മംഗളം
  3. 'മീൻകച്ചവടം നടത്തിയ നടനും മോദിയെ ആക്ഷേപിച്ച നടനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു'  Oneindia Malayalam
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
മലയാള സിനിമയിലെ മാഫിയകൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പുറത്തുവരുകയാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സന്ദീപ് ജി. വാരിയർ. രാജ്യവിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഭാഗമായി മാറിയ.Shamna Kasim Dharmajan.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineമലയാള സിനിമയിലെ മാഫിയകൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പുറത്തുവരുകയാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സന്ദീപ് ജി. വാരിയർ. രാജ്യവിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഭാഗമായി മാറിയ.Shamna Kasim Dharmajan.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന നടനും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആക്ഷേപിച്ച നടനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു: സന്ദീപ് ജി. വാരിയർ | Sandeep G Varrier Dharmajan

sandeep warrier facebook postsandeep warrier facebook post

sandeep warrier facebook post | മീന്‍ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന നടനും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആക്ഷേപിച്ച നടനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് സന്ദീപ് ജി വാര്യര്‍ | Mangalam

മീൻകച്ചവടം നടത്തിയ നടനും മോദിയെ ആക്ഷേപിച്ച നടനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നുshamna kasim case;Sandeep varier against dharmajan bolgatty and other actorsമീൻകച്ചവടം നടത്തിയ നടനും മോദിയെ ആക്ഷേപിച്ച നടനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നുshamna kasim case;Sandeep varier against dharmajan bolgatty and other actors

shamna kasim case;Sandeep varier against dharmajan bolgatty and other actors | 'മീൻകച്ചവടം നടത്തിയ നടനും മോദിയെ ആക്ഷേപിച്ച നടനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു' - Malayalam Oneindia