1. കോവിഡ് വ്യാപനം ചെറുക്കാന്‍ എ.സി.കോച്ചുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനമൊരുക്കി റെയില്‍വേ  മാതൃഭൂമി
  2. വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ എ.സി.കോച്ചുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനമൊരുക്കി റെയില്‍വേ  മംഗളം
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
New normal in AC trains breathe in OT like fresh air, കോവിഡ് വ്യാപനം ചെറുക്കാന്‍ എ.സി.കോച്ചുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനമൊരുക്കി റെയില്‍വേ, Latest news in India, Top breaking headlines on politics, current affairs, news live from other states on business, technology - Mathrubhumi, Latest India News in Malayalam | Breaking News| India Politics | Mathrubhumi, Latest India News in Malayalam | Breaking News| India Politics | Mathrubhumiന്യൂഡൽഹി: എസി ട്രെയിനുകളിലെ കോച്ചുകളിൽ ഇനി മുതൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾക്ക് സമാനമായ ..

കോവിഡ് വ്യാപനം ചെറുക്കാന്‍ എ.സി.കോച്ചുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനമൊരുക്കി റെയില്‍വേ | Indian railway| AC train| Corona Virus

indian railway new ac coach can breath fresh air indian railway new ac coach can breath fresh air

indian railway new ac coach can breath fresh air | വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ എ.സി.കോച്ചുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനമൊരുക്കി റെയില്‍വേ | Mangalam