1. കൊറോണ: മനുഷ്യരിലെ ആദ്യ വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം സുരക്ഷിതം, പ്രതീക്ഷ!!  Zee News മലയാളം
  2. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയത് അതിവേഗം; മനുഷ്യരിലെ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം പ്രതീക്ഷ  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ മനുഷ്യരില്‍ നടത്തിയ ആദ്യ വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം സുരക്ഷിതമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ മനുഷ്യരില്‍ നടത്തിയ ആദ്യ വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം സുരക്ഷിതമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 

കൊറോണ: മനുഷ്യരിലെ ആദ്യ വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം സുരക്ഷിതം, പ്രതീക്ഷ!! | News in Malayalam

ന്യൂഡൽഹി ∙ മനുഷ്യരിൽ നടത്തിയ പ്രഥമ പരീക്ഷണത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ സുരക്ഷിതമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. ആഡ്5–എൻകോവ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിനു വിധേയരായവർ അതിവേഗം.COVID-19. Manorama News. corona virus. manorama online. India Lockdown.India News. National News. Malayalam News. Manorama Onlineന്യൂഡൽഹി ∙ മനുഷ്യരിൽ നടത്തിയ പ്രഥമ പരീക്ഷണത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ സുരക്ഷിതമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. ആഡ്5–എൻകോവ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിനു വിധേയരായവർ അതിവേഗം.COVID-19. Manorama News. corona virus. manorama online. India Lockdown.India News. National News. Malayalam News. Manorama Online

പ്രതീക്ഷയായി മനുഷ്യരിലെ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം | COVID-19 | Manorama News