1. 'ലാലുവിന് അഭിനയിക്കണം എന്നില്ലായിരുന്നു'; മോഹൻലാൽ സിനിമയിൽ എത്തിയ കഥ പങ്കുവച്ച് എംജി ശ്രീകുമാർ  24 News
  2. ലാൽ അടിക്കാൻ വന്നു, ഏഴായിട്ട് ഒടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, അറിയാക്കഥ വെളിപ്പെടുത്തി എം.ജി. ശ്രീകുമാർ  Filmibeat Malayalam
  3. വഴക്കിന് നില്‍ക്കണ്ടാ, പുളളി വലിയ റെസ്ലര്‍ ആണ്! അന്നത്തെ മോഹന്‍ലാലിനക്കുറിച്ച് എംജി ശ്രീകുമാര്‍  Filmibeat Malayalam
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
mg sreekumar narrates mohanlal cinema entry story മലയാളത്തിന്റെ നടന വിസ്മയം മോഹൻലാലിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ താരവുമൊത്തുള്ള പഴയകാല ഓർമകൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ച് ഗായകൻ എംജി ശ്രീകുമാർ. ലാലുവും, പ്രിയദർശനും, lifestory, mg sreekumar, mohanlalmg sreekumar narrates mohanlal cinema entry story മലയാളത്തിന്റെ നടന വിസ്മയം മോഹൻലാലിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ താരവുമൊത്തുള്ള പഴയകാല ഓർമകൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ച് ഗായകൻ എംജി ശ്രീകുമാർ. ലാലുവും, പ്രിയദർശനും, lifestory, mg sreekumar, mohanlal

mg sreekumar narrates mohanlal cinema entry story 'ലാലുവിന് അഭിനയിക്കണം എന്നില്ലായിരുന്നു'; മോഹൻലാൽ സിനിമയിൽ എത്തിയ കഥ പങ്കുവച്ച് എംജി ശ്രീകുമാർ

ലാൽ അടിക്കാൻ വന്നു, ഏഴായിട്ട് ഒടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു,Singer Mg Sreekumar Shared An Unkonwn Story About Mohanlal Friendshipലാൽ അടിക്കാൻ വന്നു, ഏഴായിട്ട് ഒടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു,Singer Mg Sreekumar Shared An Unkonwn Story About Mohanlal Friendship

Singer Mg Sreekumar Shared An Unkonwn Story About Mohanlal Friendship,ലാൽ അടിക്കാൻ വന്നു, ഏഴായിട്ട് ഒടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, - Malayalam Filmibeat