1. പേടിപ്പിക്കാനല്ല; പേടിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്; ‘സമൂഹ്യദ്രോഹി’ ആക്കുംമുന്‍പ്: കുറിപ്പ്  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. 'രോഗലക്ഷണം കാണും മുന്നേ പകരും; പേടിപ്പിക്കാനല്ല, പേടിച്ചു പറയുന്നതാണ്'  മലയാള മനോരമ ചുറ്റുവട്ടം
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് 'ദ്രോഹി' എന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എത്രപേർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടാകുമെന്ന് വൈശാഖൻ.spotlightകോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് 'ദ്രോഹി' എന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എത്രപേർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടാകുമെന്ന് വൈശാഖൻ.spotlight

പേടിപ്പിക്കാനല്ല; പേടിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്; ‘സമൂഹ്യദ്രോഹി’ ആക്കുംമുന്‍പ്: കുറിപ്പ് | spotlight

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് 'ദ്രോഹി' എന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എത്രപേർ നമ്മുടെ.Vaisakhan Thampi. FB Post. COVID-19. Coronavirus. Coronavirus Latest News. Coronavirus Live News. Coronavirus Update. Coronavirus News.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് 'ദ്രോഹി' എന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എത്രപേർ നമ്മുടെ.Vaisakhan Thampi. FB Post. COVID-19. Coronavirus. Coronavirus Latest News. Coronavirus Live News. Coronavirus Update. Coronavirus News.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

കോവിഡ് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ദ്രോഹി എന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എത്രപേർ ഉണ്ടാകും? | COVID | Manorama Online