1. 'ഹായ് ഐറ്റം' എന്നു വിളിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം, അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭീഷണി: യുവാവിനെതിരെ നമിത  Samayam Malayalam
  2. അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടുമെന്ന് ഭീഷണി: യുവാവിനെതിരെ നമിത  മലയാള മനോരമ
  3. ''ഐറ്റം'' എന്ന് വിളിച്ചു, അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടുമെന്ന് ഭീഷണി; യുവാവിനെതിരേ നമിത  Mathrubhumi
  4. ''ഹായ് ഐറ്റം എന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു എല്ലാത്തിന്‍റെയും തുടക്കം ; യുവാവിന്‍റെ ഭീഷണിക്കെതിരെ നമിത  Asianet News
  5. ഐറ്റം എന്ന് വിളിച്ചു, അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തു വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു; യുവാവിനെതിരെ പരാതിയുമായി നടി നമിത  മംഗളം
  6. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
celebrity-news: തനിക്കെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് നമിത. തന്റെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള്‍ കെെവശമുണ്ടെന്നും അത് പുറത്ത് വിടുമെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവിനെ തുറന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം.celebrity-news: തനിക്കെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് നമിത. തന്റെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള്‍ കെെവശമുണ്ടെന്നും അത് പുറത്ത് വിടുമെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവിനെ തുറന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം.

Namita : 'ഹായ് ഐറ്റം' എന്നു വിളിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം, അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭീഷണി: യുവാവിനെതിരെ നമിത - actress namitha lashes out against and exposes the abuser | Samayam Malayalam

അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടുമെന്ന് നിരന്തരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെതിരെ നമിത. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ അയാളുടെ ചിത്രവും അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും. Namitha Tamil Actress. Namitha Movies. Namitha .Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineഅശ്ലീലദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടുമെന്ന് നിരന്തരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെതിരെ നമിത. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ അയാളുടെ ചിത്രവും അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും. Namitha Tamil Actress. Namitha Movies. Namitha .Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

ഐറ്റം എന്നു വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യൽ: യുവാവിനെതിരെ നമിത ​| Namitha Tamil Actress

Actor Namitha against blackmailer who threatened to release her video Namita Mukesh Vankawala, ''ഐറ്റം'' എന്ന് വിളിച്ചു, അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടുമെന്ന് ഭീഷണി; യുവാവിനെതിരേ നമിത, News | Movies | Mathrubhumiഅശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരന്തരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെതിരേ ..

''ഐറ്റം'' എന്ന് വിളിച്ചു, അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടുമെന്ന് ഭീഷണി; യുവാവിനെതിരേ നമിത | Actor Namitha against blackmailer who threatened to release her video Namita Mukesh Vankawala

Namitha has vented out her anguish against a miscreant who allegedly abused and harassed her online. She has said that the person in question claimed to have seen her "porn" video and threatened to leak it online.''ഹായ് ഐറ്റം'' എന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം. അതെന്‍റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ചോദിച്ചു. ആരോ അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു മറുപടി. 

namitha's complaint against mannamitha's complaint against man

namitha's complaint against man | ഐറ്റം എന്ന് വിളിച്ചു, അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തു വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു; യുവാവിനെതിരെ പരാതിയുമായി നടി നമിത | Mangalam

അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടുമെന്ന് നിരന്തരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റിട്ട് നമിത. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ അയാളുടെ.Social Media. Namitha.Entertainment News. Manorama Newsഅശ്ലീലദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടുമെന്ന് നിരന്തരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റിട്ട് നമിത. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ അയാളുടെ.Social Media. Namitha.Entertainment News. Manorama News

‘ഇതാണ് അയാളുടെ മുഖം’; അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭീഷണി; യുവാവിനെതിരെ നമിത | Social Media | Namitha | Entertainment News | Manorama News