1. ‘ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി’; തന്റെ ഛായാചിത്രം സമ്മാനിച്ച മലയാളി വിദ്യാർഥിയോട് മോദി  മലയാള മനോരമ
  2. അർപ്പണബോധം, രാജ്യസ്നേഹം; തന്റെ ഛായാചിത്രം വരച്ച മലയാളി വിദ്യാർഥിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോദി  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ദുബായ് ∙ താൻ വരച്ച ചിത്രത്തിനു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയിൽനിന്ന് അഭിനന്ദനം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണു യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്ന 14 വയസ്സുകാരനായ മലയാളിയും.Indian Teen. UAE. PM Narendra Modi. Stencil Portrait. Saran Sasikumar. Manorama Online. Manorama News. Malayala Manorama. Malayalam Latest News. നരേന്ദ്ര മോദി. ശരൺ ശശികുമാർ.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineദുബായ് ∙ താൻ വരച്ച ചിത്രത്തിനു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയിൽനിന്ന് അഭിനന്ദനം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണു യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്ന 14 വയസ്സുകാരനായ മലയാളിയും.Indian Teen. UAE. PM Narendra Modi. Stencil Portrait. Saran Sasikumar. Manorama Online. Manorama News. Malayala Manorama. Malayalam Latest News. നരേന്ദ്ര മോദി. ശരൺ ശശികുമാർ.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

‘ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി’; ഛായാചിത്രം സമ്മാനിച്ച വിദ്യാർഥിയോട് മോദി | Narendra Modi | Saran | Manorama News

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഛായാചിത്രം വരച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നു തന്നെ അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങി മലയാളി വിദ്യാർഥി. കുടുംബത്തോടൊപ്പം യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്ന 14.Narendra Modi. Stencil Portrait.Kerala News. News from Kerala. Manorama Newsപ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഛായാചിത്രം വരച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നു തന്നെ അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങി മലയാളി വിദ്യാർഥി. കുടുംബത്തോടൊപ്പം യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്ന 14.Narendra Modi. Stencil Portrait.Kerala News. News from Kerala. Manorama News

അർപ്പണബോധം, രാജ്യസ്നേഹം; തന്റെ ഛായാചിത്രം വരച്ച മലയാളി വിദ്യാർഥിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോദി | Narendra Modi | Stencil Portrait | Kerala News | News from Kerala | Manorama News