1. ഖത്തറുമായി ബന്ധം പുന:സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍, യുഎഇ-ഖത്തര്‍ അധികൃതര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി  Oneindia Malayalam
  2. ജിസിസി കരാര്‍ നടപ്പാക്കല്‍; ഖത്തറും യുഎഇയും ചര്‍ച്ച നടത്തി |Qatar, UAE hold first talks after Al-Ula Declaration  Gulf Malayaly
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ഖത്തറുമായി ബന്ധം പുന:സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍, uae qatar officials met in kuwait to end disputeഖത്തറുമായി ബന്ധം പുന:സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍, uae qatar officials met in kuwait to end dispute

Uae qatar officials met in kuwait to end dispute | ഖത്തറുമായി ബന്ധം പുന:സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍, യുഎഇ-ഖത്തര്‍ അധികൃതര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി - Malayalam Oneindia

സൗദിയിലെ ജിസിസി ഉച്ചകോടിയില്‍ ഒപ്പുവച്ച അല്‍ ഉല കരാറിന്റെ തുടര്‍നടപടികളുടെ ഭാഗമായി യുഎഇ, ഖത്തര്‍ പ്രതിനിധികള്‍ കുവൈത്തില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി.സൗദിയിലെ ജിസിസി ഉച്ചകോടിയില്‍ ഒപ്പുവച്ച അല്‍ ഉല കരാറിന്റെ തുടര്‍നടപടികളുടെ ഭാഗമായി യുഎഇ, ഖത്തര്‍ പ്രതിനിധികള്‍ കുവൈത്തില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി.

ജിസിസി കരാര്‍ നടപ്പാക്കല്‍; ഖത്തറും യുഎഇയും ചര്‍ച്ച നടത്തി |Qatar, UAE hold first talks after Al-Ula Declaration