1. പയ്യന്നൂരില്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ കമിതാക്കള്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു | payyannur lovers suicide| payyannur suicide| lovers suicide| lovers| love| latest kerala news  Mathrubhumi
  2. കണ്ണൂരിൽ പൊള്ളലേറ്റ കമിതാക്കൾ മരിച്ചു | Madhyamam  മാധ്യമം
  3. പയ്യന്നൂരിൽ തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച കമിതാക്കൾ മരിച്ചു  Asianet News
  4. തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കമിതാക്കൾ മരിച്ചു  Janam TV
  5. തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച യുവാവും യുവതിയും മരിച്ചു  Deshabhimani
  6. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
lovers attempted to suicide in payyannur died, പയ്യന്നൂരില്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ കമിതാക്കള്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു, Crime News | Crime Beat | Mathrubhumiകണ്ണൂര്‍: പയ്യന്നൂരില്‍ വാടക കെട്ടിടത്തില്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍ ..

പയ്യന്നൂരില്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ കമിതാക്കള്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു | payyannur lovers suicide| payyannur suicide| lovers suicide| lovers| love| latest kerala news

lovers attempt suicide at payyannur dies പയ്യന്നൂർ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ആര്യയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുവരും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്പയ്യന്നൂർ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ആര്യയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുവരും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്

പയ്യന്നൂരിൽ തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച കമിതാക്കൾ മരിച്ചു | lovers attempt suicide at payyannur dies

പയ്യന്നൂരിലെ വാടകകെട്ടിടത്തില്‍ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച്‌ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവും യുവതിയും മരിച്ചു. | Kerala | Deshabhimani | Tuesday Feb 23, 2021പയ്യന്നൂരിലെ വാടകകെട്ടിടത്തില്‍ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച്‌ ...

തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച യുവാവും യുവതിയും മരിച്ചു | Kerala | Deshabhimani | Tuesday Feb 23, 2021

പയ്യന്നൂര്‍: പയ്യന്നൂരില്‍ വാടക ക്വാട്ടേഴ്‌സില്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കമിതാക്കൾ മരിച്ചു. പയ്യന്നൂര്‍ പഴയ ബസ്​ സ്റ്റാൻഡിന്​ സമീപം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ചിറ്റാരിക്കല്‍ എളേരിത്തട്ടിലെ വി.കെ....പയ്യന്നൂര്‍: പയ്യന്നൂരില്‍ വാടക ക്വാട്ടേഴ്‌സില്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കമിതാക്കൾ മരിച്ചു. പയ്യന്നൂര്‍ പഴയ ബസ്​ സ്റ്റാൻഡിന്​ സമീപം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ചിറ്റാരിക്കല്‍ എളേരിത്തട്ടിലെ

കണ്ണൂരിൽ പൊള്ളലേറ്റ കമിതാക്കൾ മരിച്ചു | Two Dies of Burns Kannur | Madhyamam

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരില്‍ വാടക ക്വാട്ടേഴ്‌സില്‍ തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് ഗുരുതരമായ് പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കമിതാക്കൾ മരിച്ചു.കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരില്‍ വാടക ക്വാട്ടേഴ്‌സില്‍ തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് ഗുരുതരമായ് പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കമിതാക്കൾ മരിച്ചു.

തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കമിതാക്കൾ മരിച്ചു

<b>കണ്ണൂര്‍: </b>പയ്യന്നൂരിലെ വാടക ക്വാട്ടേഴ്‌സില്‍ തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികില്‍സയിലായിരുന്ന കമിതാക്കള്‍ മരിച്ചു. പയ്യന്നൂര്‍ പഴയ ബസ്റ്റാന്റിന് സമീപം വാടകയ്ക്കു താമസിക്കു...കണ്ണൂര്‍: പയ്യന്നൂരിലെ വാടക ക്വാട്ടേഴ്‌സില്‍ തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികില്‍സയിലായിരുന്ന കമിതാക്കള്‍ മരിച്ചു. പയ്യന്നൂര്‍ പഴയ ബസ്റ്റാന്റിന് സമീപം വാടകയ്ക്കു...

പയ്യന്നൂരില്‍ തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച കമിതാക്കള്‍ മരിച്ചു

Share with your friendsപയ്യന്നൂരിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കമിതാക്കൾ മരിച്ചു. ചിറ്റാരിക്കൽ സ്വദേശി ശിവപ്രസാദ്, ഏഴിലോട് പുറച്ചേരി സ്വദേശി ആര്യ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

പയ്യന്നൂരിൽ തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച കമിതാക്കൾ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു | Metro Journal Online