1. അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ അഭിമാനകരമായ നിമിഷം; ബച്ചന്റെ ആശംസയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോഹൻലാൽ  മാതൃഭൂമി
  2. നക്ഷത്രത്തരികളുടെ വിസ്മയ കവിതയ്ക്ക് കൈയടികളുമായി ബിഗ് ബി  മലയാള മനോരമ
  3. വിസ്മയ മോഹൻലാലിനെ അഭിനന്ദിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചൻ  Indian Express Malayalam
  4. അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ അഭിമാനമുള്ള നിമിഷം: അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ആശംസയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോഹൻലാൽ  Janam TV
  5. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Mohanlal thanks Amitabh Bachchan for wishing daughter Vismaya on her debut book Grains of Stardust, അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ അഭിമാനകരമായ നിമിഷം; ബച്ചന്റെ ആശംസയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോഹൻലാൽ, News | Movies | Mathrubhumiമകൾ വിസ്നമയയുടെ പുസ്തകത്തിന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ നൽകിയ ആശംസയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മേഹൻലാൽ ..

അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ അഭിമാനകരമായ നിമിഷം; ബച്ചന്റെ ആശംസയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോഹൻലാൽ | Mohanlal| Vismaya Mohanlal| Amitabh Bachchan

വിസ്മയ മോഹന്‍ലാലിന്റെ 'ഗ്രെയിന്‍സ് ഓഫ് സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ് ' എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ ബിഗ് ബി യില്‍ നിന്ന് നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനം..Amitabh Bachchan. Vismaya Mohanlal. Grains of Stardust. ഗ്രെയിന്‍സ് ഓഫ് സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്. വിസ്മയ മോഹൻലാൽ. പ്രണവ്. ബിഗ് ബി. അമിതാഭ് ബച്ചന്‍. .Literary World. Literature News. മലയാളം സാഹിത്യം. Malayalam Literature. Manorama Onlineവിസ്മയ മോഹന്‍ലാലിന്റെ 'ഗ്രെയിന്‍സ് ഓഫ് സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ് ' എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ ബിഗ് ബി യില്‍ നിന്ന് നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനം..Amitabh Bachchan. Vismaya Mohanlal. Grains of Stardust. ഗ്രെയിന്‍സ് ഓഫ് സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്. വിസ്മയ മോഹൻലാൽ. പ്രണവ്. ബിഗ് ബി. അമിതാഭ് ബച്ചന്‍. .Literary World. Literature News. മലയാളം സാഹിത്യം. Malayalam Literature. Manorama Online

'ഗ്രെയിന്‍സ് ഓഫ് സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ് കൈയടികളുമായി ബിഗ് ബി | Amitabh Bachchan | Vismaya | Book

Access Denied

വിസ്മയയുടെ പുസ്തകത്തിന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ നൽകിയ ആശംസയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോഹൻലാൽ. വിസ്മയയുടെ കാവ്യ-ചിത്ര പുസ്തകം ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർഡസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളവിസ്മയയുടെ പുസ്തകത്തിന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ നൽകിയ ആശംസയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോഹൻലാൽ. വിസ്മയയുടെ കാവ്യ-ചിത്ര പുസ്തകം ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർഡസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള

അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ അഭിമാനമുള്ള നിമിഷം: അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ആശംസയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോഹൻലാൽ