1. കോഴിക്കോട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേര്‍ക്ക് പൊള്ളലേറ്റു; നില ഗുരുതരം  മാതൃഭൂമി
  2. കോഴിക്കോട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു‍: നില അതീവഗുരുതരം  മലയാള മനോരമ
  3. കോഴിക്കോട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേര്‍ വീടിനുള്ളില്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍  Thejas News
  4. ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു‍: നില അതീവഗുരുതരം  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  5. നാദാപുരം ചെക്യാട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേർക്ക് തീപ്പൊള്ളലേറ്റ് ഗുരുതര പരിക്ക് - Panoor Varthakal  Panoor Varthakal
  6. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Four members of a family caught fire, കോഴിക്കോട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേര്‍ക്ക് പൊള്ളലേറ്റു; നില ഗുരുതരം, Latest Malayalam news from Kerala, breaking news, one-line news, videos, photos, on the spot reporting - Mathrubhumi, Kerala Breaking News | Malayalam Latest News | Kerala Politics | Kerala News | Breaking News | Mathrubhumi, Kerala Breaking News | Malayalam Latest News | Kerala Politics | Kerala News | Breaking News | Mathrubhumiകോഴിക്കോട്: നാദാപുരം ചെക്യാട് കായലോട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേരെ പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍ ..

കോഴിക്കോട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേര്‍ക്ക് പൊള്ളലേറ്റു; നില ഗുരുതരം | Four members of a family| fire

കോഴിക്കോട് ∙ നാദാപുരത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേര്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ നാലുപേരെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ്.Manorama News. manorama online. Kozhikode New.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineകോഴിക്കോട് ∙ നാദാപുരത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേര്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ നാലുപേരെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ്.Manorama News. manorama online. Kozhikode New.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു‍ | Kozhikode News | Manorama News

കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേര്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ നാലുപേരെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ്.KOzhikode. burn.Breaking News. Manorama Newsകോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേര്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ നാലുപേരെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ്.KOzhikode. burn.Breaking News. Manorama News

ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു‍: നില അതീവഗുരുതരം | KOzhikode | burn | Breaking News | Manorama News

പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടരമണിയോടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് തീയും അലര്‍ച്ചയും കേട്ട അയല്‍വാസികളാണ് ഇവരെ തീപ്പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടരമണിയോടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് തീയും അലര്‍ച്ചയും കേട്ട അയല്‍വാസികളാണ് ഇവരെ തീപ്പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

കോഴിക്കോട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേര്‍ വീടിനുള്ളില്‍ പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍

Open Malayalam News NetworkOpen Malayalam News Network

Panoor Varthakal - Open Malayalam News Network