1. 'നിനക്കൊപ്പമുള്ള സ്നേ​ഹസാന്ദ്രമായ അഞ്ച് വർഷം'; പ്രണയദിനം ആഘോഷിച്ച് നയൻസും വിഘ്നേശും  Asianet News
  2. പ്രണയദിനത്തിൽ നയൻതാരക്കൊപ്പം; സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് വിഘ്നേശ്; ചിത്രങ്ങൾ  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
Valentine's Day celebration of Nayanthara and Vignesh Shivan 'നിനക്കൊപ്പമുള്ള സ്നേ​ഹസാന്ദ്രമായ അഞ്ച് വർഷം'; പ്രണയദിനം ആഘോഷിച്ച് നയൻസും വിഘ്നേശും |പ്രണയദിനം ആഘോഷിച്ച് തമിഴകത്തിന്റെ പ്രിയതാരങ്ങളായ നയൻസും വിഘ്നേശും  

'നിനക്കൊപ്പമുള്ള സ്നേ​ഹസാന്ദ്രമായ അഞ്ച് വർഷം'; പ്രണയദിനം ആഘോഷിച്ച് നയൻസും വിഘ്നേശും | Valentines Day celebration of Nayanthara and Vignesh Shivan

അഞ്ചു വർഷങ്ങത്തെ പ്രണയസന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് വിഘ്നേഷും നയൻതാരയും. 'എന്റെ ക്യൂട്ട് പ്രണയകഥക്ക് ഇന്ന് അഞ്ചു വയസായി. നിന്റെ കരുതലും സ്നേഹവും കൂടെയുള്ളപ്പോൾ എന്നും എനിക്ക് വലന്‍റൈന്‍സ് ഡേ ആണ്'', നയൻതാരക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുെവച്ചുകൊണ്ട് വിഘ്നേശ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. മുൻപ് പല തവണ പൊതുവേദികളിൽ. Nayanthara. Vignesh Shivan. Valentines Day.അഞ്ചു വർഷങ്ങത്തെ പ്രണയസന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് വിഘ്നേഷും നയൻതാരയും. 'എന്റെ ക്യൂട്ട് പ്രണയകഥക്ക് ഇന്ന് അഞ്ചു വയസായി. നിന്റെ കരുതലും സ്നേഹവും കൂടെയുള്ളപ്പോൾ എന്നും എനിക്ക് വലന്‍റൈന്‍സ് ഡേ ആണ്'', നയൻതാരക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുെവച്ചുകൊണ്ട് വിഘ്നേശ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. മുൻപ് പല തവണ പൊതുവേദികളിൽ. Nayanthara. Vignesh Shivan. Valentines Day.

പ്രണയദിനത്തിൽ നയൻതാരക്കൊപ്പം; സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് വിഘ്നേശ്; ചിത്രങ്ങൾ | Nayanthara | Vignesh Shivan | Valentines Day