1. കരിമ്പുലിക്കൊപ്പം ‘കത്തനാര്‍’ ജയസൂര്യ; ദൃശ്യവിസ്മയമായി ടീസർ  മലയാള മനോരമ
  2. ജയസൂര്യ 'കത്തനാർ' ആയി വരുന്നു; ലോഞ്ച് ടീസർ  News18 മലയാളം
  3. ജയസൂര്യ 'കത്തനാർ' ആയി വരുന്നു; ലോഞ്ച് ടീസർ  News18 മലയാളം
  4. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
മാടയും മറുതയും ചുടലപിശാചുക്കളും ഒടിയനുമൊക്കെ വിഹരിക്കുന്ന കൊടുംകാട്ടിലേയ്ക്ക് കത്തനാർ എത്തുകയാണ്. മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കാൻ.Kathanar Jayasurya Teaser.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineമാടയും മറുതയും ചുടലപിശാചുക്കളും ഒടിയനുമൊക്കെ വിഹരിക്കുന്ന കൊടുംകാട്ടിലേയ്ക്ക് കത്തനാർ എത്തുകയാണ്. മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കാൻ.Kathanar Jayasurya Teaser.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

കരിമ്പുലിക്കൊപ്പം ‘കത്തനാര്‍’ ജയസൂര്യ; ദൃശ്യവിസ്മയമായി ടീസർ | Kathanar Jayasurya Teaser

Launch teaser of Jayasurya movie Kathanar released. നായകന്റെ ലുക്കിന്റെയും, സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തെയും പറ്റി സൂചന നൽകുന്നതാണ് ഈ ടീസർLaunch teaser of Jayasurya movie Kathanar released. നായകന്റെ ലുക്കിന്റെയും, സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തെയും പറ്റി സൂചന നൽകുന്നതാണ് ഈ ടീസർ

ജയസൂര്യ 'കത്തനാർ' ആയി വരുന്നു; ലോഞ്ച് ടീസർ പുറത്തിറക്കി | Launch teaser of Jayasurya movie Kathanar released mm– News18 Malayalam