1. മറ്റൊരു യുവതിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ച് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച വീട്ടമ്മയ്‌ക്കെതിരെ കേസ്  മലയാള മനോരമ
  2. മറ്റൊരു യുവതിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ച് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച വീട്ടമ്മ പിടിയിൽ  മലയാള മനോരമ
  3. മറ്റൊരു യുവതിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ച് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച വീട്ടമ്മ പിടിയിൽ  മലയാള മനോരമ
  4. മറ്റൊരു യുവതിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ച് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വീട്ടമ്മ; ഒടുവിൽ നടന്നത്  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  5. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
കുമരകം ∙ അയൽവാസിയായ യുവതിയുടെ ചിത്രം നൽകി യുവാവിനെ കബളിപ്പിച്ച് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ തിരുവാർപ്പ് മണയത്തറ റെജിമോൾ(43)ക്കെതിരെ പൊലീസ്.Marriage Fraud. Crime News. Kerala Police. Manorama News. Manorama Online. Latest News. Kerala News. Malayalam news.Kerala News. Malayalam News. Manorama Onlineകുമരകം ∙ അയൽവാസിയായ യുവതിയുടെ ചിത്രം നൽകി യുവാവിനെ കബളിപ്പിച്ച് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ തിരുവാർപ്പ് മണയത്തറ റെജിമോൾ(43)ക്കെതിരെ പൊലീസ്.Marriage Fraud. Crime News. Kerala Police. Manorama News. Manorama Online. Latest News. Kerala News. Malayalam news.Kerala News. Malayalam News. Manorama Online

മറ്റൊരു യുവതിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ച് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച വീട്ടമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസ് | Crime | Manorama News

അയൽവാസി യുവതിയുടെ ചിത്രം നൽകി യുവാവിനെ കബളിപ്പിച്ച് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച വീട്ടമ്മ പൊലീസിന്റെ പിടിയിൽ. വിവാഹ ബ്ലൗസിന്റെ അളവ് വാങ്ങാനെത്തിയപ്പോഴാണ് യുവാവിന് അബദ്ധം മനസ്സിലായത്. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് കൂവേരി കാക്കമണി വിഗേഷാണു തട്ടിപ്പിനിരയായത്. തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശിയാണ് വീട്ടമ്മ.. spotlight.അയൽവാസി യുവതിയുടെ ചിത്രം നൽകി യുവാവിനെ കബളിപ്പിച്ച് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച വീട്ടമ്മ പൊലീസിന്റെ പിടിയിൽ. വിവാഹ ബ്ലൗസിന്റെ അളവ് വാങ്ങാനെത്തിയപ്പോഴാണ് യുവാവിന് അബദ്ധം മനസ്സിലായത്. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് കൂവേരി കാക്കമണി വിഗേഷാണു തട്ടിപ്പിനിരയായത്. തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശിയാണ് വീട്ടമ്മ.. spotlight.

മറ്റൊരു യുവതിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ച് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വീട്ടമ്മ; ഒടുവിൽ നടന്നത് | spotlight