1. മെസേജുകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല; കോണ്ടാക്ടുകൾ ഫേസ്ബുക്കുമായി പങ്കുവെക്കില്ല: വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് വാട്സപ്പ്  24 News
  2. സ്വകാര്യ മെസേജുകളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വാട്സാപ്; ‘കിംവദന്തികൾ നീക്കി വ്യക്തതയ്ക്കു ശ്രമം’  മലയാള മനോരമ
  3. വാട്സ്ആപ്പ്: കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണോ? പ്രചരിക്കുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് അറിയാം  Indian Express Malayalam
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Latest Malayalam News From 24 News, News Site of Flowers TV group. Breaking News Kerala India, Political news,Sports News, Movie news And lifestyleLatest Malayalam News From 24 News, News Site of Flowers TV group. Breaking News Kerala India, Political news,Sports News, Movie news And lifestyle

Twentyfournews.com - 24 News

ന്യൂഡൽഹി∙ വാട്സാപ് സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വിവാദമായിരിക്കെ പുതിയ വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാൻ കമ്പനിയുടെ ശ്രമം... Whatsapp.Whatsapp Privacy Policy. Facebook. Data Sharing. Malayala Manorama. Manorama Online. Manorama News.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineന്യൂഡൽഹി∙ വാട്സാപ് സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വിവാദമായിരിക്കെ പുതിയ വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാൻ കമ്പനിയുടെ ശ്രമം... Whatsapp.Whatsapp Privacy Policy. Facebook. Data Sharing. Malayala Manorama. Manorama Online. Manorama News.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

വിശദീകരണവുമായി വാട്സാപ്; കിംവദന്തികൾ നീക്കി വ്യക്തതയ്ക്കു ശ്രമം | Whatsapp Privacy Policy | Manorama News

Access Denied