1. ചടങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത്; വീട്ടുകാർക്ക് ആശങ്ക പക്വതയുടെ കാര്യത്തിൽ ; എലീന പടിക്കലിന്റെ വിവാഹനിശ്ചയ വിശേഷങ്ങൾ  മലയാള മനോരമ
  2. രോഹിത്തുമായുള്ള പ്രണയം ബിഗ് ബോസില്‍ പരസ്യമാക്കി, അന്ന് വീട്ടുകാര്‍ വഴക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് എലീന പടിക്കല്‍  Filmibeat Malayalam
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ സുഹൃത്താണ് രോഹിത്. തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായ കണ്ടുമുട്ടൽ. ഒരു ഹായ് പറയുന്നു. പരിചയപ്പെടുന്നു. അവിടെ നിന്നിപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വിവാഹത്തിൽ.Alina Padikkal. Alina Padikkal Bigg Boss. Alina Padikkal Lover. Alina Padikkal Images. Alina Padikkal Parents. Alina Padikkal Family. Alina Padikkal and Fukru. Alina Padikkal Husband. Alina Padikkal Images. എലീന പടിക്കൽ. എലീന പടിക്കൽ വിവാഹം. എലീന പടിക്കൽ പ്രണയം. എലീന പടിക്കൽ ബിഗ് ബോസ്. എലീന പടിക്കൽ ഫുക്രു. എലീന പടിക്കൽ ആര്യ. എലീന പടിക്കൽ വീണ നായർ.Love and Life. Lifestyle. Manorama Onlineഎന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ സുഹൃത്താണ് രോഹിത്. തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായ കണ്ടുമുട്ടൽ. ഒരു ഹായ് പറയുന്നു. പരിചയപ്പെടുന്നു. അവിടെ നിന്നിപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വിവാഹത്തിൽ.Alina Padikkal. Alina Padikkal Bigg Boss. Alina Padikkal Lover. Alina Padikkal Images. Alina Padikkal Parents. Alina Padikkal Family. Alina Padikkal and Fukru. Alina Padikkal Husband. Alina Padikkal Images. എലീന പടിക്കൽ. എലീന പടിക്കൽ വിവാഹം. എലീന പടിക്കൽ പ്രണയം. എലീന പടിക്കൽ ബിഗ് ബോസ്. എലീന പടിക്കൽ ഫുക്രു. എലീന പടിക്കൽ ആര്യ. എലീന പടിക്കൽ വീണ നായർ.Love and Life. Lifestyle. Manorama Online

എലീന പടിക്കലിന്റെ വിവാഹനിശ്ചയ വിശേഷങ്ങൾ | Alina Padikkal | Bigg Boss | Engagement | Lover | Wedding | Life |

Alina Padikkal reveals about her love, ബിഗ് ബോസില്‍ പ്രണയകഥ പറഞ്ഞതിന് വഴക്ക് കിട്ടിയെന്ന് എലീന, രോഹിത്തുമായുള്ള വിവാഹം ഈ വര്‍ഷം തന്നെAlina Padikkal reveals about her love, ബിഗ് ബോസില്‍ പ്രണയകഥ പറഞ്ഞതിന് വഴക്ക് കിട്ടിയെന്ന് എലീന, രോഹിത്തുമായുള്ള വിവാഹം ഈ വര്‍ഷം തന്നെ

Bigg Boss fame Alina Padikkal reveals about family's reaction after knowing about love with Rohit| രോഹിത്തുമായുള്ള പ്രണയം ബിഗ് ബോസില്‍ പരസ്യമാക്കി, അന്ന് വീട്ടുകാര്‍ വഴക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് എലീന പടിക്കല്‍ - Malayalam Filmibeat