1. മഞ്ജു വാര്യരുടെ വിവാഹം ജനുവരി 14ന്, ചൂടപ്പം പോലെ പത്രം വിറ്റുതീര്‍ന്നു, വൈറല്‍ കുറിപ്പ്  Filmibeat Malayalam
  2. അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മഞ്ജു വാര്യർ വീണ്ടും വിവാഹിതയാവുന്നു,വിവാഹം ജനുവരി: 14 ന്.  NavaKerala News
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Facebook post about Manju Warrier went viral, മഞ്ജു വാര്യരുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് പത്രം വിറ്റുതീര്‍ന്നു, വൈറല്‍ കുറിപ്പ്Facebook post about Manju Warrier went viral, മഞ്ജു വാര്യരുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് പത്രം വിറ്റുതീര്‍ന്നു, വൈറല്‍ കുറിപ്പ്

Viral facebook post about Manju Warrier's second marriage| മഞ്ജു വാര്യരുടെ വിവാഹം ജനുവരി 14ന്, ചൂടപ്പം പോലെ പത്രം വിറ്റുതീര്‍ന്നു, വൈറല്‍ കുറിപ്പ് - Malayalam Filmibeat

പച്ച നുണകൊണ്ടു കച്ചവടം, മഞ്ജു വാര്യർ വീണ്ടും വിവാഹിതയാവുന്നു, വിവാഹം ജനുവരി: 14 ന് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സന്തോഷ് എലിക്കാട്ടൂർ എഴുതിയ ഒരു ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്പച്ച നുണകൊണ്ടു കച്ചവടം, മഞ്ജു വാര്യർ വീണ്ടും വിവാഹിതയാവുന്നു, വിവാഹം ജനുവരി: 14 ന് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ

അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മഞ്ജു വാര്യർ വീണ്ടും വിവാഹിതയാവുന്നു,വിവാഹം ജനുവരി: 14 ന്. – NavaKerala News