1. പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കിർഗിസ്ഥാനിൽ ; യാത്ര പാക് ആകാശം തൊടാതെ , ഷീ ജിൻപിങുമായി ചർച്ച  Janam TV
  2. പാക് ആകാശം തൊടാതെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കിർഗിസ്ഥാനിൽ; ഷീ ജിൻപിങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച  Asianet News
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
ബിഷ്കേക് ; എസ് സി ഒ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് കിർഗിസ്ഥാനിലേക്ക് . ഉച്ചയോടെ കിർഗിസ്ഥാനിലെത്തുന്ന മോദി ചൈനീസ്ബിഷ്കേക് ; എസ് സി ഒ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് കിർഗിസ്ഥാനിലേക്ക് . ഉച്ചയോടെ കിർഗിസ്ഥാനിലെത്തുന്ന മോദി ചൈനീസ്

പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കിർഗിസ്ഥാനിൽ ; യാത്ര പാക് ആകാശം തൊടാതെ , ഷീ ജിൻപിങുമായി ചർച്ച

Modi lands in Bishkek Thursday noon for the first multilateral visit in his second term as Prime Minister. He will attend a couple of bilateral meetings, including with Chinese President Xi Jinping, before the inaugural banquet hosted by Kyrgyz President Sooronbay Jeenbekov and a cultural programme.സമ്മേളനത്തിൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹവുമായി നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തില്ല

പാക് ആകാശം തൊടാതെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കിർഗിസ്ഥാനിൽ; ഷീ ജിൻപിങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച