1. എംബിബിഎസ് മുന്നാക്ക സംവരണ ഉത്തരവ് വിവാദത്തിൽ, 10% സീറ്റ് കൂട്ടി, ന്യൂനപക്ഷ കോളേജുകളെ ഒഴിവാക്കി  Asianet News
  2. എം.ബി.ബി.എസിന് 10 ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം; സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് വിവാദത്തില്‍  മാതൃഭൂമി
  3. മെഡിക്കൽ സീറ്റു വർധന: ഉത്തരവ് വിവാദത്തിൽ  മലയാള മനോരമ
  4. സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷപദവിയുള്ള കോളേജുകളെ ഒഴിവാക്കി: വിവാദം  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  5. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
Economic Reservation, MBBS admission order by Kerala Govt Controversy സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്‍റെ മുന്നാക്ക, സാമ്പത്തിക സംവരണ ഉത്തരവിൽ 10 ശതമാനം സീറ്റുകൾ കൂട്ടാനാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ പദവിയുള്ള കോളേജുകളെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ വിവാദം ഉയരുകയാണ്.സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്‍റെ മുന്നാക്ക, സാമ്പത്തിക സംവരണ ഉത്തരവിൽ 10 ശതമാനം സീറ്റുകൾ കൂട്ടാനാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ പദവിയുള്ള കോളേജുകളെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ വിവാ

എംബിബിഎസ് മുന്നാക്ക സംവരണ ഉത്തരവ് വിവാദത്തിൽ, 10% സീറ്റ് കൂട്ടി, ന്യൂനപക്ഷ കോളേജുകളെ ഒഴിവാക്കി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് മെഡിക്കൽ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവിൽ അവ്യക്തത. സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് എംബിബിഎസ് സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാനാണ്.Medical Seat. Economic Reservation.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് മെഡിക്കൽ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവിൽ അവ്യക്തത. സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് എംബിബിഎസ് സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാനാണ്.Medical Seat. Economic Reservation.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

മെഡിക്കൽ സീറ്റു വർദ്ധനവ്: ഉത്തരവ് വിവാദത്തിൽ | MBBS seat | Manorama News

10% Economic Reservation order for MBBS Seat , എം.ബി.ബി.എസിന് 10 ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം; സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് വിവാദത്തില്‍, Latest Malayalam news from Kerala, breaking news, one-line news, videos, photos, on the spot reporting - Mathrubhumi, Kerala Breaking News | Malayalam Latest News | Kerala Politics | Kerala News | Breaking News | Mathrubhumi, Kerala Breaking News | Malayalam Latest News | Kerala Politics | Kerala News | Breaking News | Mathrubhumiതിരുവനന്തപുരം: എം.ബി.ബി.എസ് കോഴ്സിന് 10 ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ..

എം.ബി.ബി.എസിന് 10 ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം; സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് വിവാദത്തില്‍ | Economic Reservation| MBBS

എം.ബി.‌ ബി.എസിന് സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പിലാക്കാനായി 10 ശതമാനം സീറ്റുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷപദവിയുള്ള കോളേജുകളെ ഒഴിവാക്കി. ഇന്നലെ വൈകിട്ടിറങ്ങിയ ഉത്തരവില്‍ എട്ട് സ്വാശ്രയ കോളേജുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി. ന്യൂനപക്ഷ പദവിയുള്ള കോളേജുകളിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണം കൊണ്ട് വരാനാകില്ലെന്നാണ്എം.ബി.‌ ബി.എസിന് സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പിലാക്കാനായി 10 ശതമാനം സീറ്റുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷപദവിയുള്ള കോളേജുകളെ ഒഴിവാക്കി. ഇന്നലെ വൈകിട്ടിറങ്ങിയ ഉത്തരവില്‍ എട്ട് സ്വാശ്രയ കോളേജുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി. ന്യൂനപക്ഷ പദവിയുള്ള കോളേജുകളിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണം കൊണ്ട് വരാനാകില്ലെന്നാണ്

സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷപദവിയുള്ള കോളേജുകളെ ഒഴിവാക്കി: വിവാദം