ആർസിഇപി: പ്രതികരിക്കാതെ ഇന്ത്യ  മലയാള മനോരമGoogle വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനയും മറ്റു 14 രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ച മേഖലാ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ (ആർസിഇപി) കരാറിനെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാതെ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയ്ക്ക് എപ്പോൾ.Association of Southeast Asian Nations. asean. rcep. trade. business. Regional Comprehensive Economic Partnership.Business News. Malayalam News. Manorama Onlineന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനയും മറ്റു 14 രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ച മേഖലാ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ (ആർസിഇപി) കരാറിനെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാതെ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയ്ക്ക് എപ്പോൾ.Association of Southeast Asian Nations. asean. rcep. trade. business. Regional Comprehensive Economic Partnership.Business News. Malayalam News. Manorama Online

ആർസിഇപി: പ്രതികരിക്കാതെ ഇന്ത്യ | Association of Southeast Asian Nations | asean | rcep | trade | business | Regional Comprehensive Economic Partnership | Business News | Malayalam News | Manorama Online

കരാറിൽ നിന്ന്​ പിന്മാറിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്​ക്ക്​ ചേർന്ന്​ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നുകിടക്കുമെന്ന്​ രാജ്യങ്ങൾകരാറിൽ നിന്ന്​ പിന്മാറിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്​ക്ക്​ ചേർന്ന്​ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നുകിടക്കുമെന്ന്​ രാജ്യങ്ങൾ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട് ചൈനയടക്കമുള്ള​ ഏഷ്യൻ-പസഫിക്​ രാജ്യങ്ങൾ | Asia-Pacific countries form world's largest trading bloc | Madhyamam

Latest News, Breaking News, Audio News, Kerala News, India News, World News, Politics, Cinema, Travel, Cartoons, Photogallery. Kerala Kaumudi is a Prominent Malayalam language daily newspaper published from Kerala, India with the latest news on Kerala, India, World, Politics, Current Affairs, Travel, Cinema, Food, Latest Kerala News, Malayalam News, Kerala Politics, India Politics, Malayalam Cinema, Cinema Reviews, Audio News

Latest News | Breaking News | Audio News | Kerala News | India News | World News | Politics | Movies | Travel | Cartoons | Photogallery | Kerala Kaumudi Online

Latest News, Breaking News, Audio News, Kerala News, India News, World News, Politics, Cinema, Travel, Cartoons, Photogallery. Kerala Kaumudi is a Prominent Malayalam language daily newspaper published from Kerala, India with the latest news on Kerala, India, World, Politics, Current Affairs, Travel, Cinema, Food, Latest Kerala News, Malayalam News, Kerala Politics, India Politics, Malayalam Cinema, Cinema Reviews, Audio News

Latest News | Breaking News | Audio News | Kerala News | India News | World News | Politics | Movies | Travel | Cartoons | Photogallery | Kerala Kaumudi Online