1. ‘ഓക്‌സ്ഫഡ്‌ വാക്സീൻ ഏപ്രിൽ മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്: 2 ഡോസിന് 1000 രൂപ’  മലയാള മനോരമ
  2. പ്രതീക്ഷ; രാജ്യത്ത് ആദ്യഘട്ട കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍  Asianet News
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ന്യൂഡൽഹി ∙ അസ്ട്രാസെനകയുമായി ചേർന്ന് ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സീൻ 2021 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നു ഇന്ത്യയിലെ. Serum Institute Chief. Serum Institute. Adar Poonawalla. Oxford Covid Vaccine. Covid Vaccine. Oxford Covid Vaccine India. Covid Vaccine India. Covid Vaccine. Covid. Corona Virus . Covid Death India. Covid Live Death. Manorama News. Breaking News. Manorama Online. .Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineന്യൂഡൽഹി ∙ അസ്ട്രാസെനകയുമായി ചേർന്ന് ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സീൻ 2021 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നു ഇന്ത്യയിലെ. Serum Institute Chief. Serum Institute. Adar Poonawalla. Oxford Covid Vaccine. Covid Vaccine. Oxford Covid Vaccine India. Covid Vaccine India. Covid Vaccine. Covid. Corona Virus . Covid Death India. Covid Live Death. Manorama News. Breaking News. Manorama Online. .Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

ഓക്‌സ്ഫഡ്‌ വാക്സീൻ 2 ഡോസിന് 1000 രൂപ | Serum Institute | Oxford Covid Vaccine | Manorama News

Oxford COVID-19 vaccine should be available for healthcare workers and elderly people by around February 2021 and by April for the general publicആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രായമായവർക്കുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മരുന്ന് നൽകുക. ഏപ്രിലോടെ മറ്റുള്ളവർക്കും വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുമെന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചു.

പ്രതീക്ഷ; രാജ്യത്ത് ആദ്യഘട്ട കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ | India Could Get Oxford Covid Vaccine April 2021 Serum Institute Chief