1. എ. വിജയരാഘവന്‍റെ ഭാര്യയുടെ നിയമനം; കേരളവർമ പ്രിൻസിപ്പാൾ രാജിവെച്ചു | Madhyamam  മാധ്യമം
  2. എ. വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ആക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ രാജിവച്ചു  മാതൃഭൂമി
  3. എ വിജയരാഘവൻ്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ആക്കി; കേരളവർമ്മയിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ രാജിവച്ചു  Thejas News
  4. എ. വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായി നിയമിച്ചു; കേരളവർമ്മ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ രാജിവെച്ചു  Janam TV
  5. വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായി നിയമനം; പ്രിൻസിപ്പൽ പദവിയൊഴിഞ്ഞു  മലയാള മനോരമ
  6. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ഡോ. ആർ. ബിന്ദുവിനെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായി നിയമിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നുഡോ. ആർ. ബിന്ദുവിനെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായി നിയമിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു

എ. വിജയരാഘവന്‍റെ ഭാര്യയുടെ നിയമനം; കേരളവർമ പ്രിൻസിപ്പാൾ രാജിവെച്ചു | Madhyamam

Sree Kerala Varma College Vice principal Post Recruitment controversy, Principal resigns, എ. വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ആക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ രാജിവച്ചു, Latest Malayalam news from Kerala, breaking news, one-line news, videos, photos, on the spot reporting - Mathrubhumi, Kerala Breaking News | Malayalam Latest News | Kerala Politics | Kerala News | Breaking News | Mathrubhumi, Kerala Breaking News | Malayalam Latest News | Kerala Politics | Kerala News | Breaking News | Mathrubhumiതൃശ്ശൂര്‍: കേരളവര്‍മ കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പ്രൊഫ. എ.പി.ജയദേവന്‍ ..

എ. വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ആക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ രാജിവച്ചു | Sree Kerala Varma College Vice principal Post Recruitment controversy| Principal resigns

തൃശ്ശൂർ : കേരളവർമ്മ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ജയദേവൻ രാജിവെച്ചു. എ. വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായി നിയമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജി. നിയമനത്തിന് ശേഷംതൃശ്ശൂർ : കേരളവർമ്മ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ജയദേവൻ രാജിവെച്ചു. എ. വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായി നിയമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജി. നിയമനത്തിന് ശേഷം

എ. വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായി നിയമിച്ചു; കേരളവർമ്മ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ രാജിവെച്ചു

തൃശൂർ∙ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി നിയമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരളവർമ്മ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എ.പി.ജയദേവൻ പദവിയൊഴിഞ്ഞു..A Vijayaraghavan. A.P. Jayadevan. R. Bindu. Sree Kerala Varma College. Thrissur. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതൃശൂർ∙ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി നിയമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരളവർമ്മ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എ.പി.ജയദേവൻ പദവിയൊഴിഞ്ഞു..A Vijayaraghavan. A.P. Jayadevan. R. Bindu. Sree Kerala Varma College. Thrissur. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായി നിയമനം; പ്രിൻസിപ്പൽ രാജിവച്ചു | Manorama Online

എ വിജയരാഘവൻ്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ആക്കി; കേരളവർമ്മയിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ രാജിവച്ചു | thrissur kerala varma college principal resignedഎ വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യ പ്രൊഫ. ബിന്ദുവിനെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായി നിയമിച്ചത്. പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ അധികാരം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളിന് വീതിച്ച് നൽകിയിരുന്നു. കേരളവർമ്മയിൽ ആദ്യമായാണ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ നിയമിക്കുന്നത്. 

എ വിജയരാഘവൻ്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ആക്കി; കേരളവർമ്മ പ്രിൻസിപ്പാൾ രാജിവച്ചു | thrissur kerala varma college principal resigned

കേരളവർമ്മയിൽ ആദ്യമായാണ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ നിയമിക്കുന്നത്. ഏഴ് വർഷം കൂടി കാലാവധി ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത്.കേരളവർമ്മയിൽ ആദ്യമായാണ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ നിയമിക്കുന്നത്. ഏഴ് വർഷം കൂടി കാലാവധി ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത്.

എ വിജയരാഘവൻ്റെ ഭാര്യയെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ആക്കി; കേരളവർമ്മയിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ രാജിവച്ചു