1. ആള്‍ദൈവ തട്ടിപ്പും ആത്മീയ കച്ചവടവും തുറന്നുകാട്ടി മൂക്കുത്തി അമ്മന്‍  MediaOne TV
  2. മൂക്കുത്തി അമ്മന്‍ വിളയാട്ടം | Review | Mookuthi Amman Movie Review Nayanthara RJ Balaji NJ Saravanan  Mathrubhumi
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ആള്‍ദൈവങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് തുറന്നുകാട്ടുന്ന സിനിമയാണ് നയന്‍താര മുഖ്യവേഷത്തിലെത്തുന്ന മൂക്കുത്തി അമ്മന്‍| Nayanthara's movie Mookuthi Amman reviewഹാസ്യത്തിന്‍റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ആത്മീയമായ ചൂഷണങ്ങളെ വിമര്‍ശന വിധേയമാക്കുന്നത്.

ആള്‍ദൈവ തട്ടിപ്പ് തുറന്നുകാട്ടി മൂക്കുത്തി അമ്മന്‍

Mookuthi Amman Movie Review Nayanthara RJ Balaji N J Saravanan, മൂക്കുത്തി അമ്മന്‍ വിളയാട്ടം | Review, Review | Movies | Mathrubhumiഭക്തിയും വിശ്വാസവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണെന്ന ധാരണ പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് നയന്‍താര ..

മൂക്കുത്തി അമ്മന്‍ വിളയാട്ടം | Review | Mookuthi Amman Movie Review Nayanthara RJ Balaji N J Saravanan