1. സിബിഐ കൂട്ടിലടച്ച തത്തയല്ല, പട്ടിയാണ്: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എം.വി.ജയരാജന്‍  മലയാള മനോരമ
  2. സിബിഐ കൂട്ടിലടച്ച തത്തയല്ല; പട്ടിയാണ്; ആഞ്ഞടിച്ച് എം.വി.ജയരാജന്‍  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
കണ്ണൂർ∙ സിബിഐ കൂട്ടിലടച്ച തത്തയല്ല, പട്ടിയാണെന്ന് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജൻ. യജമാനനെ കാണുമ്പോൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും.MV Jayarajan. CPM< Kannur. Congress. CBI. Manorama News. Manorama Online. Latest News. Malayalam News.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineകണ്ണൂർ∙ സിബിഐ കൂട്ടിലടച്ച തത്തയല്ല, പട്ടിയാണെന്ന് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജൻ. യജമാനനെ കാണുമ്പോൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും.MV Jayarajan. CPM< Kannur. Congress. CBI. Manorama News. Manorama Online. Latest News. Malayalam News.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

സിബിഐ കൂട്ടിലടച്ച തത്തയല്ല, പട്ടിയാണ്: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എം.വി.ജയരാജന്‍ | MV Jayarajan | Manorama News

സി.ബി.ഐ കൂട്ടിലടച്ച തത്തയല്ല, പട്ടിയാണെന്ന് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ. യജമാനനെ കാണുമ്പോൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അല്ലാത്തവർക്ക്.MV Jayarajan. CPM. CBI. Kannur. Manorama news.Breaking News. Manorama Newsസി.ബി.ഐ കൂട്ടിലടച്ച തത്തയല്ല, പട്ടിയാണെന്ന് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ. യജമാനനെ കാണുമ്പോൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അല്ലാത്തവർക്ക്.MV Jayarajan. CPM. CBI. Kannur. Manorama news.Breaking News. Manorama News

സിബിഐ കൂട്ടിലടച്ച തത്തയല്ല; പട്ടിയാണ്; ആഞ്ഞടിച്ച് എം.വി.ജയരാജന്‍ | MV Jayarajan | CPM | CBI | Kannur | Manorama news | Breaking News | Manorama News