1. ട്രംപ് പരാജയവും വിജയവും അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഒബാമ  Keralakaumudi Online
  2. ട്രംപ് പരാജയം അംഗീകരിക്കേണ്ട സമയം, ഫലം മാറിമറിയാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല -ഒബാമ | Madhyamam  മാധ്യമം
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Latest News, Breaking News, Audio News, Kerala News, India News, World News, Politics, Cinema, Travel, Cartoons, Photogallery. Kerala Kaumudi is a Prominent Malayalam language daily newspaper published from Kerala, India with the latest news on Kerala, India, World, Politics, Current Affairs, Travel, Cinema, Food, Latest Kerala News, Malayalam News, Kerala Politics, India Politics, Malayalam Cinema, Cinema Reviews, Audio News

Latest News | Breaking News | Audio News | Kerala News | India News | World News | Politics | Movies | Travel | Cartoons | Photogallery | Kerala Kaumudi Online

Latest News, Breaking News, Audio News, Kerala News, India News, World News, Politics, Cinema, Travel, Cartoons, Photogallery. Kerala Kaumudi is a Prominent Malayalam language daily newspaper published from Kerala, India with the latest news on Kerala, India, World, Politics, Current Affairs, Travel, Cinema, Food, Latest Kerala News, Malayalam News, Kerala Politics, India Politics, Malayalam Cinema, Cinema Reviews, Audio News

Latest News | Breaking News | Audio News | Kerala News | India News | World News | Politics | Movies | Travel | Cartoons | Photogallery | Kerala Kaumudi Online

വാഷിങ്​ടൺ: യു.എസ്​ പ്രസിഡൻറ്​ ഡോണൾഡ്​ ട്രംപ്​ ത​െൻറ പരാജയവും ​പ്രസിഡൻറായി തെരഞ്ഞെടുക്ക​െപ്പട്ട ജോ ബൈഡ​െൻറ വിജയവും അംഗീകരിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന്​ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്​ ബറാക്ക് ഒബാമ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​...വാഷിങ്​ടൺ: യു.എസ്​ പ്രസിഡൻറ്​ ഡോണൾഡ്​ ട്രംപ്​ ത​െൻറ പരാജയവും ​പ്രസിഡൻറായി തെരഞ്ഞെടുക്ക​െപ്പട്ട ജോ ബൈഡ​െൻറ വിജയവും അംഗീകരിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന്​ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്​ ബറാക്ക് ഒബാമ....

ട്രംപ്​ പരാജയം അംഗീകരിക്കേണ്ട സമയം, ഫലം മാറിമറിയാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല -ഒബാമ | Madhyamam