1. അഭിയിച്ച സിനിമയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോൺസൈറ്റിൽ, പരാതി നൽകിയിട്ടും ഒരു നടപടിയുമില്ല, തളരില്ലെന്ന് സോന | Madhyamam  മാധ്യമം നാട്ടുവിശേഷം | Madhyamam Local News
  2. 14-ാം വയസ്സിൽ അഭിനയിച്ച സിനിമാ ദൃശ്യങ്ങൾ പോൺ സൈറ്റിൽ; പരാതി നൽകിയിട്ടും അന്വേഷിച്ചില്ല  മാതൃഭൂമി
  3. 14ാം വയസ്സിലെ സിനിമാരംഗം പോണ്‍ സൈറ്റില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു,ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്‍കിയിട്ടും നടപടിയില്ല ; വെളിപ്പെടുത്തി നിയമവിദ്യാര്‍ത്ഥി  The Cue
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
കൊച്ചി: താൻ അഭിനയിച്ച മലയാള സിനിമയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചോര്‍ത്തി പോണ്‍സൈറ്റുകളിലുള്‍പ്പെടെ എത്തിച്ചവരെക്കുറിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ലെന്ന് നടിയും വിദ്യാർഥിനിയുമായ സോന എം. എബ്രഹാം. ഇടവേള...കൊച്ചി: താൻ അഭിനയിച്ച മലയാള സിനിമയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചോര്‍ത്തി പോണ്‍സൈറ്റുകളിലുള്‍പ്പെടെ എത്തിച്ചവരെക്കുറിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ലെന്ന് നടിയും വിദ്യാർഥിനിയുമായ സോന എം. എബ്രഹാം....

അഭിയിച്ച സിനിമയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോൺസൈറ്റിൽ, പരാതി നൽകിയിട്ടും ഒരു നടപടിയുമില്ല, തളരില്ലെന്ന് സോന | Madhyamam

Sona M Abraham about abuse For sale movie refuse the abuse campaign, 14-ാം വയസ്സിൽ അഭിനയിച്ച സിനിമാ ദൃശ്യങ്ങൾ പോൺ സൈറ്റിൽ; പരാതി നൽകിയിട്ടും അന്വേഷിച്ചില്ല, News | Movies | Mathrubhumiപതിനാല് വയസിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പോൺ സൈറ്റിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച ..

14-ാം വയസ്സിൽ അഭിനയിച്ച സിനിമാ ദൃശ്യങ്ങൾ പോൺ സൈറ്റിൽ; പരാതി നൽകിയിട്ടും അന്വേഷിച്ചില്ല | Sona M Abraham about abuse For sale movie refuse the abuse campaign

14ാം വയസ്സിലെ സിനിമാരംഗം പോണ്‍ സൈറ്റില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു,ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്‍കിയിട്ടും നടപടിയില്ല ; വെളിപ്പെടുത്തി നിയമവിദ്യാര്‍ത്ഥി

Sona M Abraham Reveals Cyber Bullying , She Faced over Film Video