1. നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഒന്നാം റാങ്കുകാരൻ ഷൊയ്ബ് അഫ്താബ്, 720ല്‍ 720 മാര്‍ക്കും  Oneindia Malayalam
  2. 720/ 720: നീറ്റ് പരീക്ഷയില്‍ ഫുള്‍ മാര്‍ക്ക്, ചരിത്രം കുറിച്ച്‌ ഷൊയ്ബ്  മാതൃഭൂമി
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Odishas Shoyeb Aftab has topped NEET 2020 with 720 out of 720 marks Odishas Shoyeb Aftab has topped NEET 2020 with 720 out of 720 marks

Odisha's Shoyeb Aftab has topped NEET 2020 with 720 out of 720 marks | നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഒന്നാം റാങ്കുകാരൻ ഷൊയ്ബ് അഫ്താബ്, 720ല്‍ 720 മാര്‍ക്കും - Malayalam Oneindia

Odisha boy Soyeb Aftab scores 100% in NEET, 720/ 720: നീറ്റ് പരീക്ഷയില്‍ ഫുള്‍ മാര്‍ക്ക്, ചരിത്രം കുറിച്ച്‌ ഷൊയ്ബ്, Latest news in India, Top breaking headlines on politics, current affairs, news live from other states on business, technology - Mathrubhumi, Latest India News in Malayalam | Breaking News| India Politics | Mathrubhumi, Latest India News in Malayalam | Breaking News| India Politics | Mathrubhumiജയ്പുര്‍: അഖിലേന്ത്യ മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷയില്‍ 720-ല്‍ 720 മാര്‍ക്കും ..

720/ 720: നീറ്റ് പരീക്ഷയില്‍ ഫുള്‍ മാര്‍ക്ക്, ചരിത്രം കുറിച്ച്‌ ഷൊയ്ബ് | Odisha boy Soyeb Aftab scores 100% in NEET

ഒക്ടോബര്‍ 16ന് നടന്ന രണ്ടാംഘട്ട നീറ്റ് പരീക്ഷയെഴുതിയാണ് അഫ്താബ് ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത്. മെഡിക്കല്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് ടെസ്റ്റില്‍ ഇതുവരെ 100 ശതമാനം മാര്‍ക്കും നേടിയ ചരിത്രം ആര്‍ക്കുമുണ്ടായിട്ടില്ല.ഒക്ടോബര്‍ 16ന് നടന്ന രണ്ടാംഘട്ട നീറ്റ് പരീക്ഷയെഴുതിയാണ് അഫ്താബ് ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത്. മെഡിക്കല്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് ടെസ്റ്റില്‍ ഇതുവരെ 100 ശതമാനം മാര്‍ക്കും നേടിയ ചരിത്രം ആര്‍ക്കുമുണ്ടായിട്ടില്ല.

നീറ്റ് പരീക്ഷയില്‍ ചരിത്രവിജയം നേടി ശുഐബ് അഫ്താബ്; 720/ 720

With an interest in Cardiology, Soyeb wants to enroll at the All India Institute of Medical SciencesWith an interest in Cardiology, Soyeb wants to enroll at the All India Institute of Medical Sciences

With an interest in Cardiology, Soyeb wants to enroll at the All India Institute of Medical Sciences | 720 ല്‍ 720 മാര്‍ക്കും കൊയ്തു ; ഒഡീഷക്കാരന്‍ സൊയബ് അഫ്ത്താബ് നീറ്റില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് കൊയ്തത് നൂറില്‍ നൂറും നേടി | Mangalam