1. സ്കൂളുകൾക്ക് നാളെ പ്രവൃത്തിദിനം; ഈ വർഷം 2 ശനിയാഴ്ച കൂടി ക്ലാസ്  Manorama Online
  2. വിദ്യാലയങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധിയില്ല; ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തിദിനം  Mathrubhumi
  3. സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിനം | Madhyamam  Madhyamam
  4. നാളെ സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തിദിനം  Janam TV
  5. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് ശനിയാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 24) പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന | School |.School. Education. school saturday opening. school saturday calls opening. school saturday calls. kerala education department. Manorama Online. Malayalam News. Manorama Online News. മലയാളം വാർത്തകൾ. മലയാള മനോരമ.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് ശനിയാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 24) പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന | School |.School. Education. school saturday opening. school saturday calls opening. school saturday calls. kerala education department. Manorama Online. Malayalam News. Manorama Online News. മലയാളം വാർത്തകൾ. മലയാള മനോരമ.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

സ്കൂളുകൾക്ക് നാളെ പ്രവൃത്തിദിനം; ഈ വർഷം 2 ശനിയാഴ്ച കൂടി ക്ലാസ് - School | Education | school saturday opening | school saturday calls | Manorama Online

Kerala Schools :  2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമാണ് നാളെ സെപ്റ്റംബർ 24 ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ വാർത്തക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. Kerala Schools :  2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമാണ് നാളെ സെപ്റ്റംബർ 24 ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ വാർത്തക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. 

Kerala Harthal School and College will Open in Saturday as Per Fridays Time Table Sate Education Department Announced | Kerala Harthal : വിദ്യാർഥികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്!!! നാളെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കരുത്; എല്ലാവർക്കും ക്ലാസുണ്ട് | News in Malayalam

ഒക്ടോബർ 29നും ഡിസംബർ മൂന്നിനും സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുംഒക്ടോബർ 29നും ഡിസംബർ മൂന്നിനും സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും

സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിനം | Schools will operate on Saturday | Madhyamam

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 24 ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തി ദിനം. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് നാളെ സ്കൂൾ തുറന്നു പ്രവർത്തികതിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 24 ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തി ദിനം. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് നാളെ സ്കൂൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുക. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താൽ | schools|working day|Saturday

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തി ദിനം | schools|working day|Saturday

തിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകൾക്ക് ശനിയാഴ്ച (24.09.2022) പ്രവൃത്തി ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്.  ശനിയാഴ്ച കൂടാതെ ഒക്ടോബർ 29, ഡിസംബർ 3 എന്നീ രണ്ട് ശനിയാഴ്ചകൾ കൂടി ഈ വർഷം പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കും., Kerala schools to have working day tomorrowതിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകൾക്ക് ശനിയാഴ്ച (24.09.2022) പ്രവൃത്തി ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്.  ശനിയാഴ്ച കൂടാതെ ഒക്ടോബർ 29, ഡിസംബർ 3 എന്നീ രണ്ട് ശനിയാഴ്ചകൾ കൂടി ഈ വർഷം പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കും.

വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ അവധിയില്ല;  ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തിദിനം, Kerala schools, saturday working day, education. mathrubhumi, latest news

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 24) പ്രവർത്തി ദിനം. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് നാളെ സ്കൂൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുക.| September 24 is a working day for schools in the stateവിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് നാളെ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുക

സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് നാളെ പ്രവർത്തി ദിനം| September 24 is a working day for schools in the state – News18 Malayalam

കോഴിക്കോട് : അമൂല്യ ലോഹങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ചട്ടത്തിലെ അവ്യക്തതകള്‍ മുതലെടുത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച സ്വര്‍ണ്ണം പ്ലാറ്റിനത്തില്‍ വലിയ തോതില്‍ മിശ്രണം നടത്തി പ്ലാറ്റിനം ലോഹക്കൂട്ടുകളെന്ന പേരില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. സ്വര്‍ണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കാരില്‍ ചിലരും സ്വര്‍ണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമാണ് നിയമത്തിലെ അവ്യക്തതയെ മുതലെടുത്ത് തട്ടിപ്പിനിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അമൂല്യ ലോഹങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ചട്ടങ്ങളില്‍ ഭേദഗതി വരുത്താന്‍ കസ്റ്റംസ് നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്ലാറ്റിനം ലോഹക്കൂട്ടുകളെന്ന വ്യാജേന സര്‍ണ്ണം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. […]

പ്ലാറ്റിനം ലോഹക്കൂട്ടുകളെന്ന പേരില്‍ നികുതി വെട്ടിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണം കടത്തുന്നു – Chandrika Daily

കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ... നാളെ സ്‌കൂളുകൾക്ക്(schools) പ്രവർത്തി ദിവസമാണ്. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് നാളെ സ്കൂൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുക. പ്രൈമറി, സെക്കന്ററി,

Schools: കുട്ടികളേ ശ്രദ്ധിക്കൂ… നാളെ സ്‌കൂളുണ്ട് – Kairali News | Kairali News Live

tomorrow will be working day for schools in keralaഒക്ടോബര്‍ 29, ഡിസംബര്‍ 3 എന്നീ രണ്ട് ശനിയാഴ്ചകള്‍ കൂടി ഈ വര്‍ഷം പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കും

tomorrow will be working day for schools in kerala - Samakalika Malayalam

നാളെ കൂടാതെ ഒക്ടോബര്‍ 29, ഡിസംബര്‍ 3 എന്നീ രണ്ട് ശനിയാഴ്ചകള്‍ കൂടി ഈ വര്‍ഷം പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കും. നാളെ കൂടാതെ ഒക്ടോബര്‍ 29, ഡിസംബര്‍ 3 എന്നീ രണ്ട് ശനിയാഴ്ചകള്‍ കൂടി ഈ വര്‍ഷം പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കും.

Metro Vaartha -

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിനം. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് നാളെ സ്‌കൂൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുക. ഒക്ടോബർ 29, ഡിസംബർ മൂന്ന് എന്നീ ശനിയാഴ്ചകളും സ്‌കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കും. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ അടക്കം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, ഡിസംബർ ഒഴികെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഈ വർഷം ഇനി ശനി സ്‌കൂളുകൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ ഇല്ല. എന്നാൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല.

സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിനം – Veekshanam

സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിനം – Veekshanam

നാളെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തിദിനം. വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടര്‍ പ്രകാരമാണ് ശനിയാഴ്ച സ്‌കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. മാസത്തില്‍ ഒരു ശനിയാഴ്ച വീതം പ്രവൃത്തി നാളെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തിദിനം. വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടര്‍ പ്രകാരമാണ് ശനിയാഴ്ച സ്‌കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. മാസത്തില്‍ ഒരു ശനിയാഴ്ച വീതം പ്രവൃത്തി

സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നാളെ പ്രവൃത്തി ദിനം

#ഇന്നത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍,#കേരള വാര്‍ത്തകള്‍,Thiruvananthapuram,News,Education,Education department,school,Kerala,#ഇന്നത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍,#കേരള വാര്‍ത്തകള്‍,Thiruvananthapuram,News,Education,Education department,school,Kerala,

Working Day | സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തിദിനം

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ പ്രവൃത്തിദിനം. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടര്‍ പ്രകാരമാണ് നാളെ സ്‌കൂള്‍ തുറന്നു പ്രവൃത്തിക്കുക. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. സര്‍വകലാശാലസംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ പ്രവൃത്തിദിനം. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടര്‍ പ്രകാരമാണ് നാളെ സ്‌കൂള്‍ തുറന്നു പ്രവൃത്തിക്കുക. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. സര്‍വകലാശാല

സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നാളെ പ്രവൃത്തിദിനം | Webdunia Malayalam

വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടര്‍ പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നാളെ പ്രവൃത്തി ദിനംsep 24 is working day for kerala schoolsവിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടര്‍ പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നാളെ പ്രവൃത്തി ദിനംsep 24 is working day for kerala schools

സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നാളെ sep 24 is working day for kerala schools

kerala-schools-to-have-working-day-on-24th-saturdaykerala-schools-to-have-working-day-on-24th-saturday

kerala-schools-to-have-working-day-on-24th-saturday | സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് നാളെ അവധിയില്ല; ഈ ദിവസങ്ങളും പ്രവൃത്തി ദിനം | Mangalam