1. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ 14000, ഇക്കുറി 100! രഞ്ജിത്ത് ശങ്കറിന്റെ വൈദ്യുതി ബിൽ'അതിശയകരമായി കുറയാൻ' കാരണം ഇതാണ് | ranjith shankar kseb bill news  വനിത
  2. 14,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 100-ലേക്ക്; രഞ്ജിത്ത് ശങ്കറിന്റെ വൈദ്യൂതി ബില്ലിന്റെ രഹസ്യം ഇങ്ങനെ  Mathrubhumi
  3. 14000 രൂപയിൽ നിന്ന് 100 ലേക്ക്: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറച്ചതിങ്ങനെ  മംഗളം
  4. സോളാർ പാനൽ വച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ കറന്റ് ബില്ല് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത് ശങ്കർ  News18 Malayalam
  5. സോളറിലേക്കു മാറി: രഞ്ജിത് ശങ്കറിന്റെ വൈദ്യുതി ബിൽ 14000ൽ നിന്നും 100 രൂപയിലേയ്ക്ക്  മലയാള മനോരമ
  6. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ശങ്കറിന്റെ വീട്ടിലെ പുതിയ വൈദ്യുതി ബിൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയേണ്ടേ. വെറും 100 രൂപ. അതിശയിക്കേണ്ട, വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാത്തതു കൊണ്ടല്ല ഈ നിസ്സാര തുക ബില്ല് വന്നത്. പകരം വ‌ീട്ടിലെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ സോളറിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെയാണ്. രഞ്ജിത് തന്നെയാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഇക്കാര്യം. ranjith shankar kseb bill newsസംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ശങ്കറിന്റെ വീട്ടിലെ പുതിയ വൈദ്യുതി ബിൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയേണ്ടേ. വെറും 100 രൂപ. അതിശയിക്കേണ്ട, വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാത്തതു കൊണ്ടല്ല ഈ നിസ്സാര തുക ബില്ല് വന്നത്. പകരം വ‌ീട്ടിലെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ സോളറിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെയാണ്. രഞ്ജിത് തന്നെയാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഇക്കാര്യം. ranjith shankar kseb bill news

കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ 14000, ഇക്കുറി 100! രഞ്ജിത്ത് ശങ്കറിന്റെ വൈദ്യുതി ബിൽ‘അതിശയകരമായി കുറയാൻ’ കാരണം ഇതാണ് | ranjith shankar kseb bill news

Ranjith Shankar Director shares his electricity bill after setting up solar panel , 14,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 100-ലേക്ക്; രഞ്ജിത്ത് ശങ്കറിന്റെ വൈദ്യൂതി ബില്ലിന്റെ രഹസ്യം ഇങ്ങനെ, News | Movies | Mathrubhumiബില്ല് കണ്ടാൽ തന്നെ ഷോക്കേൽക്കുന്ന വൈദ്യൂതി ബില്ലിന്റെ വാർത്തകളാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ..

14,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 100-ലേക്ക്; രഞ്ജിത്ത് ശങ്കറിന്റെ വൈദ്യൂതി ബില്ലിന്റെ രഹസ്യം ഇങ്ങനെ | Ranjith Shankar Director shares his electricity bill after setting up solar panel

Ranjith Shankar Director shares his electricity bill after setting up solar panelRanjith Shankar Director shares his electricity bill after setting up solar panel

Ranjith Shankar Director shares his electricity bill after setting up solar panel | 14,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 100 ലേക്ക്: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറച്ചതിങ്ങനെ | Mangalam

Ranjith Sankar posted the first electricity bill after switching to solar panel. ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന കറന്റ് ബില്ല് കിട്ടിയവരുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് 'പ്രേതം' സിനിമകളുടെ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ ഒരു പോംവഴി പറഞ്ഞു തരുംRanjith Sankar posted the first electricity bill after switching to solar panel. ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന കറന്റ് ബില്ല് കിട്ടിയവരുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് 'പ്രേതം' സിനിമകളുടെ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ ഒരു പോംവഴി പറഞ്ഞു തരും

Malayalam News - സോളാർ പാനൽ വച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ കറന്റ് ബില്ല് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത് ശങ്കർ | News18 Kerala, Film Latest Malayalam News | ലേറ്റസ്റ്റ് മലയാളം വാർത്ത

വ‌ീട്ടിലെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ സോളറിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത് ശങ്കറിന്റെ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ വൻ കുറവ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ആകെ അദ്ദേഹത്തിന് ബിൽ ഇനത്തിൽ.സോളറിലേക്കു മാറി: രഞ്ജിത് ശങ്കറിന്റെ വൈദ്യുതി ബിൽ വെറും 100 രൂപ ‌!.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineവ‌ീട്ടിലെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ സോളറിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത് ശങ്കറിന്റെ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ വൻ കുറവ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ആകെ അദ്ദേഹത്തിന് ബിൽ ഇനത്തിൽ.സോളറിലേക്കു മാറി: രഞ്ജിത് ശങ്കറിന്റെ വൈദ്യുതി ബിൽ വെറും 100 രൂപ ‌!.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

സോളറിലേക്കു മാറി: രഞ്ജിത് ശങ്കറിന്റെ വൈദ്യുതി ബിൽ വെറും 100 രൂപ ‌!