1. തട്ടുകട ഇടേണ്ടി വന്നാലും മാപ്പു പറയില്ല: വിലക്കിനെ മറികടന്ന വിനയന്‍; വൈറല്‍ കുറിപ്പ്  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. തട്ടുകട ഇടേണ്ടി വന്നാലും മാപ്പു ഞാൻ പറയില്ല: വിലക്കിനെ മറികടന്ന വിനയനെക്കുറിച്ച് വൈറൽ കുറിപ്പ്  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
പരമ്പരാഗത നായക സങ്കൽപ്പങ്ങളെ പലവട്ടം പൊളിച്ചെഴുതിയ സംവിധായകനാണ് വിനയൻ. തൊലികറുപ്പുള്ള നടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ വരെ മടി കാണിച്ചവർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു.vinayan. manorama news. malayalam film.Entertainment News. Manorama Newsപരമ്പരാഗത നായക സങ്കൽപ്പങ്ങളെ പലവട്ടം പൊളിച്ചെഴുതിയ സംവിധായകനാണ് വിനയൻ. തൊലികറുപ്പുള്ള നടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ വരെ മടി കാണിച്ചവർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു.vinayan. manorama news. malayalam film.Entertainment News. Manorama News

തട്ടുകട ഇടേണ്ടി വന്നാലും മാപ്പു പറയില്ല: വിലക്കിനെ മറികടന്ന വിനയന്‍; വൈറല്‍ കുറിപ്പ് | vinayan | manorama news | malayalam film | Entertainment News | Manorama News

മലയാള സിനിമയിൽ ഏറെ കൊളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു സംവിധായകൻ വിനയനെ വിലക്കാനുള്ള തീരുമാനം. വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടും സിനിമകൾ ചെയ്ത.തട്ടുകട ഇടേണ്ടി വന്നാലും മാപ്പു ഞാൻ പറയില്ല: വിലക്കിനെ മറികടന്ന വിനയനെക്കുറിച്ച് വൈറൽ കുറിപ്പ്.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineമലയാള സിനിമയിൽ ഏറെ കൊളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു സംവിധായകൻ വിനയനെ വിലക്കാനുള്ള തീരുമാനം. വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടും സിനിമകൾ ചെയ്ത.തട്ടുകട ഇടേണ്ടി വന്നാലും മാപ്പു ഞാൻ പറയില്ല: വിലക്കിനെ മറികടന്ന വിനയനെക്കുറിച്ച് വൈറൽ കുറിപ്പ്.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

തട്ടുകട ഇടേണ്ടി വന്നാലും മാപ്പു ഞാൻ പറയില്ല: വിലക്കിനെ മറികടന്ന വിനയനെക്കുറിച്ച് വൈറൽ കുറിപ്പ്