1. ആശുപത്രിയിൽ സ്വപ്നയ്ക്കൊപ്പം വനിതാ പൊലീസിന്റെ സെൽഫി; 6 പേർക്ക് താക്കീത്  മലയാള മനോരമ
  2. ആശുപത്രിയിൽ സ്വപ്നയ്ക്കൊപ്പം പൊലീസുകാരുടെ സെൽഫി; 6 പേർക്ക് താക്കീത്  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
തൃശൂര്‍∙ സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനൊപ്പം തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ വച്ച് പൊലീസിന്റെ സെല്‍ഫി. ആറ് വനിതാ പൊലീസുകാരാണ് സെല്‍ഫിയെടുത്തത്..swapna suresh. selfie. police. gold smuggling. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതൃശൂര്‍∙ സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനൊപ്പം തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ വച്ച് പൊലീസിന്റെ സെല്‍ഫി. ആറ് വനിതാ പൊലീസുകാരാണ് സെല്‍ഫിയെടുത്തത്..swapna suresh. selfie. police. gold smuggling. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

ആശുപത്രിയിൽ സ്വപ്നയ്ക്കൊപ്പം പൊലീസുകാരുടെ സെൽഫി; 6 പേർക്ക് താക്കീത് | swapna suresh | Manorama Online

തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ സ്വപ്ന സുരേഷിനൊപ്പം പൊലീസിന്റെ സെല്‍ഫി. ആറ് വനിതാ പൊലീസുകാര്‍ സെല്‍ഫിയെടുത്തു. വനിതാ പൊലീസുകാരിയുടെ ഫോണിലാണ് ചിത്രം.Swapna Suresh. Swapna Gold smuggling. Swapna Customs. Swapna. Amblikala Hostel. Covid Centre. Swapna LDF. LDF. LDF. CPM. Customs. UAE Consulate. NIA. NIA Court. FIR. FIR Against Swapna Suresh.Breaking News. Manorama Newsതൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ സ്വപ്ന സുരേഷിനൊപ്പം പൊലീസിന്റെ സെല്‍ഫി. ആറ് വനിതാ പൊലീസുകാര്‍ സെല്‍ഫിയെടുത്തു. വനിതാ പൊലീസുകാരിയുടെ ഫോണിലാണ് ചിത്രം.Swapna Suresh. Swapna Gold smuggling. Swapna Customs. Swapna. Amblikala Hostel. Covid Centre. Swapna LDF. LDF. LDF. CPM. Customs. UAE Consulate. NIA. NIA Court. FIR. FIR Against Swapna Suresh.Breaking News. Manorama News

ആശുപത്രിയിൽ സ്വപ്നയ്ക്കൊപ്പം പൊലീസുകാരുടെ സെൽഫി; 6 പേർക്ക് താക്കീത് | Swapna Suresh | Swapna Gold smuggling | Swapna Customs | Swapna | Amblikala Hostel | Covid Centre | Swapna LDF | LDF | LDF | CPM | Customs | UAE Consulate | NIA | NIA Court | FIR | FIR Against Swapna Suresh | Breaking News | Manorama News