1. കൊവിഡ് പ്രത്യാഘാതം ദശാബ്ദങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കും: ലോകാരോഗ്യസംഘടന  Asianet News
  2. കോവിഡ് പ്രത്യാഘാതം ദശാബ്ദങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കും: ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ മുന്നറിയിപ്പ്  മലയാള മനോരമ
  3. Coronavirus Effects Will Be Felt For Decades": WHO | കോവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ദശാബ്ദങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്  മംഗളം
  4. കൊറോണ ഉടനെ ഒന്നും പോകില്ല; ദശാബ്ദങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കും: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന  Janam TV
  5. കൊവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ദശാബ്ദങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന  METRO JOURNAL ONLINE
  6. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
World Health Organization Director General Tedros Adhanom says Impact of coronavirus will be felt for decades to comeദശാബ്ദങ്ങള്‍ ഇതിന്‍റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുമെന്നും ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനോം പറഞ്ഞു.

കൊവിഡ് പ്രത്യാഘാതം ദശാബ്ദങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കും: ലോകാരോഗ്യസംഘടന | effects of covid 19 for decades says WHO

ജനീവ: കോവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ദശാബ്ദങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന. വൈറസ് വ്യാപനമുണ്ടായി ആറു മാസത്തിനു ശേഷമുള്ള സ്ഥിതിഗതികള്‍.Coronavirus. Coronavirus Latest News. Coronavirus Live News. CovidLocalNews. Coronavirus Update. Coronavirus News. Coronavirus Helpline. Coronavirus Recent News. Coronavirus Recent Update. Coronavirus Update News. Coronavirus Treatment Update. Coronavirus Count. Coronavirus Death Toll. Coronavirus Death Rate. Malayala Manorama. Manorama Online. Manorama News.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online .Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineജനീവ: കോവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ദശാബ്ദങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന. വൈറസ് വ്യാപനമുണ്ടായി ആറു മാസത്തിനു ശേഷമുള്ള സ്ഥിതിഗതികള്‍.Coronavirus. Coronavirus Latest News. Coronavirus Live News. CovidLocalNews. Coronavirus Update. Coronavirus News. Coronavirus Helpline. Coronavirus Recent News. Coronavirus Recent Update. Coronavirus Update News. Coronavirus Treatment Update. Coronavirus Count. Coronavirus Death Toll. Coronavirus Death Rate. Malayala Manorama. Manorama Online. Manorama News.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online .Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

കോവിഡ് പ്രത്യാഘാതം ദശാബ്ദങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കും | Covid 19, CoronaVirus, Manorama News

Coronavirus Effects Will Be Felt For Decades": WHOCoronavirus Effects Will Be Felt For Decades": WHO

Coronavirus Effects Will Be Felt For Decades": WHO | കോവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ദശാബ്ദങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് | Mangalam

ജനീവ: കൊറോണ വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അടിയന്തിര മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന.കൊറോണ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ലോകത്ത് ദശാബ്ദങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന്ജനീവ: കൊറോണ വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അടിയന്തിര മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന.കൊറോണ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ലോകത്ത് ദശാബ്ദങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന്

കൊറോണ ഉടനെ ഒന്നും പോകില്ല; ദശാബ്ദങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കും: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

Share with your friendsകൊവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ദശാബ്ദങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ

കൊവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ദശാബ്ദങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന | Metro Journal Online