1. നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം അന്തരിച്ചു; 'കൈതോല പായവിരിച്ച്' ഫെയിം  മലയാള മനോരമ
  2. ‘കൈതോല പായവിരിച്ച്’ എഴുതിയ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം അന്തരിച്ചു  Indian Express Malayalam
  3. ‘കൈതോല പായവരിച്ച്’ ഗാനത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം അന്തരിച്ചു  24 News
  4. ‘കൈതോല പായ വിരിച്ച്’ ഗാനത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ജിതേഷ് അന്തരിച്ചു  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  5. 'കൈതോല പായ വിരിച്ച്' ഗാനത്തിന്റെ സൃഷ്‌ടാവ് ജിതേഷ് അന്തരിച്ചു  Deshabhimani
  6. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
മലപ്പുറം∙ പ്രശസ്ത നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം (53) അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആണ് വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കരൾ സംബദ്ധമായ.Folk singer Jithesh Kakkadippuram passes away.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineമലപ്പുറം∙ പ്രശസ്ത നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം (53) അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആണ് വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കരൾ സംബദ്ധമായ.Folk singer Jithesh Kakkadippuram passes away.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം അന്തരിച്ചു | Jithesh Kakkidippuram | Manorama Online

പ്രശസ്ത നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം (53) അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആണ് വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കരൾ സംബദ്ധമായ അസുഖത്തെ.jithesh Kakkidippuram. Singer. Manoramanews.Breaking News. Manorama Newsപ്രശസ്ത നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം (53) അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആണ് വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കരൾ സംബദ്ധമായ അസുഖത്തെ.jithesh Kakkidippuram. Singer. Manoramanews.Breaking News. Manorama News

‘കൈതോല പായ വിരിച്ച്’ ഗാനത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ജിതേഷ് അന്തരിച്ചു | jithesh Kakkidippuram | Singer | Manoramanews | Breaking News | Manorama News

Access Denied

folk song artist jithesh kakkidippuram passes away നാടൻ പാട്ട് കലാകരൻ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം നിര്യാതനായി. കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 'കൈതോല പായവരിച്ച്', 'പാലോം പാലോം' തുടങ്ങി celebrity death, Obitfolk song artist jithesh kakkidippuram passes away നാടൻ പാട്ട് കലാകരൻ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം നിര്യാതനായി. കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 'കൈതോല പായവരിച്ച്', 'പാലോം പാലോം' തുടങ്ങി celebrity death, Obit

folk song artist jithesh kakkidippuram passes away 'കൈതോല പായവരിച്ച്' ഗാനത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം അന്തരിച്ചു

പ്രശസ്‌ത നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം (53) നിര്യാതനായി. ശനിയാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ ഇദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരു | Kerala | Deshabhimani | Saturday Aug 1, 2020പ്രശസ്‌ത നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം (53) നിര്യാതനായി. ...

'കൈതോല പായ വിരിച്ച്' ഗാനത്തിന്റെ സൃഷ്‌ടാവ് ജിതേഷ് അന്തരിച്ചു | Kerala | Deshabhimani | Saturday Aug 1, 2020

അടുത്തകാലത്തായി കരള്‍സംബന്ധമായ അസുഖം ബാധിച്ച് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികില്‍സയിലായിരുന്നു ജിതേഷെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ചങ്ങരംകുളം സണ്‍റൈസ് ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന...അടുത്തകാലത്തായി കരള്‍സംബന്ധമായ അസുഖം ബാധിച്ച് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികില്‍സയിലായിരുന്നു ജിതേഷെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ചങ്ങരംകുളം സണ്‍റൈസ് ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന...

പ്രശസ്ത നാടന്‍പാട്ട് കലാകാരന്‍ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം അന്തരിച്ചു

Jithesh Kakkidipuram Passes awayJithesh Kakkidipuram Passes away

Jithesh Kakkidipuram Passes away | നാടന്‍പാട്ട് കലാകാരന്‍ ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറം വിടവാങ്ങി: ഓര്‍മ്മയായത് 'കൈതോല പായ വിരിച്ച്' പാട്ടിന്റെ സൃഷ്ടാവ് | Mangalam