1. നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രായമാകുന്നുണ്ട്; താപ്സി പന്നുവിനോട് കാമുകൻ  Indian Express Malayalam
  2. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രായമേറുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്ക്; താപ്സിക്ക് ആശംസകളുമായി കാമുകൻ  മാതൃഭൂമി
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക

Access Denied

Tapsee Pannu Boyfriend Mathias Boe Birthday Wishes, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രായമേറുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്ക്; താപ്സിക്ക് ആശംസകളുമായി കാമുകൻ, Trivia | Movies | Mathrubhumiബോളിവുഡ് താരം താപ്സി പന്നുവിന് ജന്മ​ദനാശംസകൾ നേർന്ന് ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ..

നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രായമേറുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്ക്; താപ്സിക്ക് ആശംസകളുമായി കാമുകൻ | Tapsee Pannu| Mathias Boe