1. ടിക് ടോക് തുടക്കംമാത്രം; 12 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്കും ഉടനെ നിയന്ത്രണംവന്നേക്കും  മാതൃഭൂമി
  2. ടിക്ടോക് ആദ്യ പടി; 12 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്കും നിയന്ത്രണം വരുന്നു  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
After TikTok, AC & TV components next on India's purge list, ടിക് ടോക് തുടക്കംമാത്രം; 12 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്കും ഉടനെ നിയന്ത്രണംവന്നേക്കും, Business News | Money | Mathrubhumiടിക് ടോക്കിനുപിന്നാലെ എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, ടെലിവിഷന്‍ സെറ്റ് തുടങ്ങി 12ലധികം ..

ടിക് ടോക് തുടക്കംമാത്രം; 12 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്കും ഉടനെ നിയന്ത്രണംവന്നേക്കും | After TikTok| AC & TV components next on India's purge list

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വ്യാപകമായ പ്രചാരണം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ.chinese app ban. tiktok. tiktok app ban. tiktok app ban in india. tiktok app banned india. tiktok app ban india. share it. chinese app ban in india. chinese app bans in india. chinese app ban india. chinese app ban news. Manorama News. manorama online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വ്യാപകമായ പ്രചാരണം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ.chinese app ban. tiktok. tiktok app ban. tiktok app ban in india. tiktok app banned india. tiktok app ban india. share it. chinese app ban in india. chinese app bans in india. chinese app ban india. chinese app ban news. Manorama News. manorama online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

ടിക്ടോക് ആദ്യ പടി: 12 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്കും നിയന്ത്രണം വരുന്നു | chinese app ban | tiktok | tiktok app ban | tiktok app ban in india | tiktok app banned india | tiktok app ban india | share it | chinese app ban in india | chinese app bans in india | chinese app ban india | chinese app ban news | Manorama News | manorama online | Latest News | Malayalam News | Malayala Manorama | Manorama Online